Smart Engineering optimitza el sistema de control de qualitat per Bank Station

Uncategorized @ca

L’assaig Barcelona i el Mètode Inductiu s’implementen al control de qualitat de Bank Station

Bank Station a Londres és una de les estacions de metro més grans del món. Gairebé 100.000 passatgers utilitzen aquesta estació a l’hora punta. Encara que ara s’utilitza un 50% més de passatgers que fa 10 anys, el nombre s’espera que augmenti en els pròxims anys. Per aquest motiu, el projecte Bank Station Capacity Upgrade té com a objectiu augmentar la capacitat un 40% pel 2021. El projecte preveu l’ús de formigó projectat reforçat amb fibres pel revestiment del túnels. En el control de qualitat d’aquest material s’han d’avaluar el contingut de fibra i la resistència residual. Tanmateix, els mètodes actuals per avaluar aquestes propietats són cars, requereixen molt de temps i fins i en alguns casos no són respectuosos amb el medi ambient (en el cas del contingut de fibra).

Font: Transport for London

Donada la seva experiència en el desenvolupament, el disseny i la caracterització de materials cementosos reforçats amb fibra, s’introdueix Smart Engineering per optimitzar el sistema de control de qualitat del Projecte d’actualització de capacitat de la estación Bank Station. El sistema millorat inclou nous assajos: l’assaig Barcelona (UNE 83515) i el mètode Inductiu, que proporcionen una caracterització més fiable i sòlida de FRC. El mètode inductiu permet estimar el contingut de fibra amb un error inferior al 3%. Aquests assajos formen part de SmartControl, una nova marca que Smart Engineering llançarà en breu.

 

Smart Engineering participa a Hydro2017

Smart Engineering participa a Hydro2017

Events Noticies

Smart Engineering i la UPC participen durant aquesta setmana a la conferència Hydro2017, que tindrà lloc del 9 al 11 d’octubre de 2017 a Sevilla. Hydro2017 és la conferència anual de generació hidroelèctrica, organitzada per l’International Journal on Hydorpower & Dams. La conferència permetrà abordar diferents temes relacionats amb la generació hidroelèctrica, incloent el disseny, gestió i desenvolupament de les infraestructures hidràuliques.

Smart Engineering participa en Hydo2017 amb dues presentacions. Ana Blanco i Ignacio Segura, socis fundadors de Smart Engineering i investigadors vinculats a la UPC participaran per part de Smart Engineering a Hydro2017. Ana Blanco presentarà una ponència relacionada amb la priorització d’inversions en infraestructures hidràuliques, desenvolupada conjuntament entre la UPC i Smart Engineering (Investment prioritisation in hydraulic infrastructures to ensure sustainability) .Ignacio Segura presentarà els resultats de la validació a escala real d’un nou recobriment amb propietats biocides per a ús en infraestructures hidràuliques, desenvolupat en col·laboració entre Smart Engineering, la UPC, BASF Construction Chemicals i ENDESA (Mitigation of algae growth in Hydropower canals using a novell superposició mortar with biocide activity).

Smart Engineering participa al projecte de les Superilles

Smart Engineering participa al projecte de les Superilles

Noticies

El programa de las Superilles és un projecte de l’Ajuntament de Barcelona dirigit a la millora de la vida de les persones a partir de la definició d’una nova unitat urbana que fa possible noves funcionalitats a l’espai públic. Aquest programa representa una oportunitat per afavorir la mobilitat sostenible, la productivitat, les zones verdes i la biodiversitat i els espais per vianants.

Smart Engineering dóna suport a BIMSA en la definició tècnica de les calçades de les futures Superilles per desenvolupar paviments (1) que minimitzin la vulnerabilitat de l’entorn i els efectes de les illes de calor urbà, (2) que respectin l’economia circular i la sostenibilitat, (3) d’elevada capacitat drenant i (4) amb una estètica integrada amb la zona habilitada per a vianants (per evitar la sensació de prioritat dels vehicles).

A nivell dels districtes de Sant Martí, de l’Eixample i de Gràcia s’ha previst l’elaboració d’un projecte global per a cada zona. De la mateixa manera, hi ha l’intenció d’iniciar models de superilles a nivel de barri a Sant Gervasi – La Bonanova (districte de Sarrià – Sant Gervasi), al barri d’Horta (districte d’Horta – Guinardó), al barri de Sant Andreu (districte de Sant Andreu) i al barri de la Prosperitat (districte de Nou Barris). Les noves zones se sumarien a les superilles iniciades a l’anterior programa, que se situen al Poblenou, a l’Antiga i la Nova Esquerra de l’Eixample, a Sants i Hostafrancs i a la Maternitat i Sant Ramon

Smart Engineering arrenca el projecte Avalua amb l’Ajuntament de Barcelona

Smart Engineering arrenca el projecte Avalua amb l’Ajuntament de Barcelona

Noticies

Smart Engineering col·labora des del passat mes d’abril amb l’Ajuntament de Barcelona en la definició dels processos de Compra Pública Innovadora. L’Ajuntament de Barcelona va presentar recentment un pla ambiciós per implantar un pla estratègic que permeti a Barcelona convertir-se en una ciutat amb plena sobirania tecnològica. Aquest pla està previst que es dugui a terme entre 2017 i 2019 i compta amb un pressupost aproximat de 65 milions d’euros.

Dins de les diferents línies d’actuació d’aquest pla hi ha la compra pública oberta i innovadora, que pretén transformar la contractació pública i facilitar el seu accés a les PIMES. Així, s’espera arribar a una contractació més estratègica i oberta, que vagi més enllà de la compra social i venda, per fomentar la compra pública innovadora i així atreure pimes i autònoms que desenvolupin solucions per als reptes urbans.

En aquest sentit, Smart Engineering ha començat el projecte Avalua amb l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu d’aquest projecte és el desenvolupament d’una eina de programari que permeti l’avaluació i selecció d’alternatives per als concursos de Compra Pública Innovadora que desenvolupi l’Ajuntament de Barcelona. En concret, s’ha de prendre el repte dels paviments de les Superilles com a punt de partida del projecte Avalua.

D’aquesta manera, Smart Engineering s’assenta com un actor fonamental en el sector de la innovació catalana, mitjançant el desenvolupament d’eines avançades per a l’ajuda a la presa de decisió.

Smart Engineering i AGBAR avancen en la priorització sostenible de la renovació de la xarxa de distribució d’aigua

Smart Engineering i AGBAR avancen en la priorització sostenible de la renovació de la xarxa de distribució d’aigua

Noticies

Smart Engineering i Aigües de Barcelona continuen la seva col·laboració amb l’objecte de desenvolupar eines i models per a la priorització de la renovació de la xarxa de canalitzacions de distribució d’aigua mitjançant el desenvolupament sostenible. A finals del passat 2016, Smart Engineering va finalitzar el projecte que tenia per objecte la ciutat de Barcelona. Actualment, s’està estenent l’eina a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Atès que els recursos són limitats resulta impossible renovar el conjunt de tota la xarxa de distribució desitjable, i conseqüentment, la identificació de quines inversions de renovació dur a terme es converteix en una activitat crítica. En el passat, aquestes inversions es prioritzaven atenent a criteris purament i exclusivament monetaris (prenent com a referència la taxa interna de Retorn o TIR). No obstant això, com a part d’aquest Pla Estratègic H2020, Aigües de Barcelona, ​​ajudada per l’empresa Smart Engineering, ha implantat una metodologia MIVES de gestió per a la priorització del manteniment de la xarxa de distribució d’aigua sota criteris sostenibles (és a dir, considerant aspectes de caràcter econòmic, social i ambiental).

L’Índex de Priorització per a la Renovació de la Xarxa de Distribució d’Aigua té com a objectiu avaluar l’impacte o risc que, des del punt de vista de la sostenibilitat, té cada tram de canonada en cas de no renovació. D’aquesta manera, aquells trams amb majors impactes en la sostenibilitat són els que han de ser prioritzats, i conseqüentment renovats.

El concepte de sostenibilitat aplicat a una xarxa de distribució d’aigua s’entén com la capacitat de la xarxa per continuar funcionant mantenint els nivells de qualitat del servei desitjats pels clients sense restringir ni afectar les opcions disponibles per a les generacions presents i futures, ni causar impactes adversos dins i fora de la frontera urbana i de la pròpia xarxa

Pres aquesta premissa com a referència s’ha considerat l’impacte o risc econòmic, ambiental i social de la no renovació de cada tram de la xarxa de distribució en l’arbre de decisió. Amb aquesta finalitat s’han considerat exclusivament els indicadors més significatius i discriminatoris. Les conseqüències de la no renovació s’avaluen aquí pel que fa a tots i cada un dels indicadors de sostenibilitat de l’arbre de decisió. En total 3 requisits, 5 criteris i 8 indicadors (el pes de cada requisit, criteri i indicador va ser obtingut mitjançant AHP atenent amb els diferents grups de relació d’Aigües de Barcelona). La coherència, representativitat i objectivitat dels criteris i indicadors d’impacte / risc considerats en cada requisit de garantir la bondat i credibilitat dels resultats.

El Requeriment Econòmic valora l’ús que es donaria als recursos econòmics en el cas d’executar la renovació de cada tram. L’objectiu és rendibilitzar al màxim cada euro invertit, motiu pel qual aquest requeriment només considera el criteri Inversió. El principal indicador d’aquest requeriment és el TIR o taxa interna de Retorn, que correspon a la rendibilitat que ofereix una inversió i que es modifica amb la criticitat del tram.

L’objectiu del Requeriment Mediambiental és prioritzar aquells trams amb més risc per a l’habitat, és a dir renovar els trams l’impacte sobre el medi ambient sigui més gran en cas d’avaria. Els dos criteris considerats en aquest requeriment són els riscos de pèrdua d’aigua, que engloba les fuites latents com les fuites per avaria i la pèrdua de l’energia utilitzada per conduir l’aigua fins a cada tram.

El Requeriment Social s’encarrega de valorar les conseqüències (directes i indirectes) que pot en cas d’avaria en un tram de la xarxa generaria tant a les persones, en termes d’afectació històrica als clients, nivell de pressió de servei i qualitat de l’aigua , com a la ciutat, en termes d’afectació a la mobilitat, a altres infraestructures subterrànies i al no aprofitament d’oportunitats de reparació derivades d’obres d’altres servei.

Smart Engineering desenvolupa solucions per la neteja de paviments urbans

Smart Engineering desenvolupa solucions per la neteja de paviments urbans

Noticies

Les taques en paviments urbans són deguts fonamentalment als animals de companyia. En algunes zones de la ciutat de Barcelona, aquesta situació representa un problema d’especial interès degut a l’afluència de persones (en zones d’oci) o per característiques específiques de la zona (carrers estrets, temperatura, ventilació, etc.). Smart Engineering i URBASER han signat un contracte per col·laborar en l’estudi de solucions alternatives de neteja més eficients en l’eliminació de taques d’orina i d’altres tipus.

Smart Engineering, en col·laboració amb la Professora MªAngels Calvo (Grup de Recerca de Microbiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona), caracteritzarà mostres de diferents tipus de paviments urbans per determinar les característiques físiques, biològiques i químiques.

La idea darrere d’aquest estudi és entendre quines característiques fan que les taques i els olors persistin després d’aplicar els tractaments de neteja existents actualment. Això permetrà millorar o desenvolupar noves solucions que siguin més eficients.

 

Smart Engineering participa en el 20è BBConstrumat

Smart Engineering participa en el 20è BBConstrumat

Noticies

Barcelona Building Construmat (BBConstrumat) és l’esdeveniment internacional de referència del sector de la construcció en innovació, fòrum de coneixement i negoci. En aquesta 20ª edició es presenten les tecnologies més avançades, materials i projectes del sector.

Smart Engineering s’ha unit al conjunt de startups seleccionades per participar a l’espai de 4YFN Building Innovation Village per presentar les seves línies de negoci, establint contactes amb altres empreses del sector com Ciments Molins, BASF, MAPEI i Sorigué entre uns altres. Així mateix, a l’espai 4YFN Connecting Startups, Smart Engineering ha generat aliances amb altres startups per a nous desenvolupaments tecnològics.

Smart Engineering també ha participat en el Elevator Pitches de Startups 4YFN presentant la nostra activitat, filosofia i experiència en l’àmbit de Smart materials, anàlisi estructural avançat i mètodes d’ajuda a la presa de decisions estratègiques en infraestructures i enginyeria urbana (priorització d’inversions o anàlisis estratègiques i de viabilitat, etc.).

L’equip de Smart Engineering agraeix a tots el visitants que han passat pel nostre stand!

Smart Engineering seleccionada per al programa d’acceleració Ingenium Celsa

Smart Engineering seleccionada per al programa d’acceleració Ingenium Celsa

Noticies Uncategorized @ca

El 28 de febrer de 2017, Smart Engineering va ser seleccionada per al programa d’acceleració Ingenium que organitza Celsa Group. El programa Ingenium, promogut pel grup Celsa, és una iniciativa que busca talents capaços de resoldre satisfactòriament els reptes a què s’enfronten les companyies del grup Celsa. Sota la marca Celsa Group operen vuit grans companyies transformadores d’acer i un nombre creixent de companyies transformadores. El programa Ingenium va ser creat amb el desig de revolucionar el model del sector de l’acer i assumir la revolució que la Indústria 4.0 genera per liderar el canvi i la revolució del sector de l’acer.

El programa Ingenium focalitza 5 reptes fonamentals per al grup Celsa: 1 – Emmagatzematge d’energia, 2 – Traçabilitat en la cadena de subministrament, 3 – Impressió 3D, 4 – Smart Steel i 5 – Reutilització de subproductes.

En la present edició del programa Ingenium es van presentar 48 propostes, passant 20 a la fase final. Smart Engineering participava en la fase final de selecció amb tres projectes diferents. Dos d’ells buscaven revaloritzar de les escòries d’acereria i alt forn, transformant-la en un producte d’alt valor afegit. L’altre projecte tenia per objecte modificar les armadures d’acer de tal manera que aquestes tinguin capacitat sensora. En total han estat seleccionats 10 projectes, sent Smart Engineering l’única empresa amb dos projectes finalistes. Ara s’obre un programa d’acceleració i mentoring, d’una durada d’entre 6 i 8 mesos, entre directius sènior de Celsa Group i Smart Engineering, per transformar els projectes en pilots. D’aquesta manera, Smart Engineering es consolida com una empresa d’innovació i desenvolupament de referència en el sector de l’Enginyeria Civil, apostant clarament pel desenvolupament de nous materials amb propietats millorades i que contribueixin a la sostenibilitat.

 

Smart Engineering col·labora amb la Diputació de Barcelona en la priorització del Pla Zonal

Smart Engineering col·labora amb la Diputació de Barcelona en la priorització del Pla Zonal

Noticies Uncategorized @ca

Smart Engineering porta desenvolupant des del passat mes d’octubre de 2016 una eina multicriteri per la Diputació de Barcelona. Aquesta eina, basada en la metodologia MIVES, permetrà millorar el procés de presa de decisions i la priorització d’inversions per al Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona. El Pla Zonal preveia destinar 5,4 M € anuals en el període 2011-2025 per al finançament directe d’actuacions de millora dels camins municipals i la seva incorporació a la xarxa local de la Diputació de Barcelona.

La metodologia multicriteri MIVES, desenvolupada a la UPC permet el desenvolupament d’eines i models per a l’ajuda a la presa de decisió i l’anàlisi de valor i sostenibilitat. Aquesta metodologia incorpora, de manera diferencial a altres eines multicriteri, la possibilitat de considerar funcions de valor, integrar diferents requeriments (econòmics, socials, ambientals, tècnics, etc.), així com considerar alternatives homogènies o heterogènies i emprar matemàtica jeràrquica (AHP) per a l’assignació de pesos dels indicadors.

L’eina que Smart Engineering està desenvolupant per a la Diputació de Barcelona permetrà considerar diferents aspectes a l’hora de prendre la decisió de renovar els camins municipals. En aquest sentit, s’han de tenir en compte diferents aspectes econòmics, socials i ambientals. D’aquesta manera, es podrà realitzar una priorització de les inversions d’acord a criteris objectius, transparents i públics. L’anterior redunda en la sostenibilitat de les inversions públiques, així com en la transparència de les institucions i dels processos de presa de decisió. El projecte és previsible que acabi a finals del present mes de març de 2017

El MINECO reconeix Smart Engineering com PIME innovadora

El MINECO reconeix Smart Engineering com PIME innovadora

Noticies

El passat 5 d’octubre, el Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat del Govern d’Espanya, va atorgar a Smart Engineering el segell de PIME innovadora. Es considera que una PIME és innovadora quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

a) Quan hagi rebut finançament públic en els darrers tres anys, en convocatòries d’ R+D+i,

b) Quan hagi demostrat el seu caràcter innovador, mitjançant la seva pròpia activitat,

c) Quan hagi demostrat la seva capacitat d’innovació,

El segell de PIME Innovadora s’atorga per un termini de 3 anys, durant els quals Smart Engineering podrà accedir a fonts avantatjoses de finançament, com l’ICO Innovació Fons Tecnològic, tindrà oportunitat de participar en la Compra Pública Innovadora i compatibilitzar la bonificació en la cotització a la seguretat social del personal investigador amb l’aplicació de les bonificacions per R+D+i en l’Impost sobre Societats.

D’aquesta manera, Smart Engineering veu reconegut de manera explícita la seva aposta per la R+D+i i referma encara més el seu posicionament com a empresa de referència en innovació i desenvolupament en el sector de l’enginyeria civil.