Smart Engineering optimitza el sistema de control de qualitat per Bank Station

Uncategorized @ca

L’assaig Barcelona i el Mètode Inductiu s’implementen al control de qualitat de Bank Station

Bank Station a Londres és una de les estacions de metro més grans del món. Gairebé 100.000 passatgers utilitzen aquesta estació a l’hora punta. Encara que ara s’utilitza un 50% més de passatgers que fa 10 anys, el nombre s’espera que augmenti en els pròxims anys. Per aquest motiu, el projecte Bank Station Capacity Upgrade té com a objectiu augmentar la capacitat un 40% pel 2021. El projecte preveu l’ús de formigó projectat reforçat amb fibres pel revestiment del túnels. En el control de qualitat d’aquest material s’han d’avaluar el contingut de fibra i la resistència residual. Tanmateix, els mètodes actuals per avaluar aquestes propietats són cars, requereixen molt de temps i fins i en alguns casos no són respectuosos amb el medi ambient (en el cas del contingut de fibra).

Font: Transport for London

Donada la seva experiència en el desenvolupament, el disseny i la caracterització de materials cementosos reforçats amb fibra, s’introdueix Smart Engineering per optimitzar el sistema de control de qualitat del Projecte d’actualització de capacitat de la estación Bank Station. El sistema millorat inclou nous assajos: l’assaig Barcelona (UNE 83515) i el mètode Inductiu, que proporcionen una caracterització més fiable i sòlida de FRC. El mètode inductiu permet estimar el contingut de fibra amb un error inferior al 3%. Aquests assajos formen part de SmartControl, una nova marca que Smart Engineering llançarà en breu.

 

Smart Engineering seleccionada per al programa d’acceleració Ingenium Celsa

Smart Engineering seleccionada per al programa d’acceleració Ingenium Celsa

Noticies Uncategorized @ca

El 28 de febrer de 2017, Smart Engineering va ser seleccionada per al programa d’acceleració Ingenium que organitza Celsa Group. El programa Ingenium, promogut pel grup Celsa, és una iniciativa que busca talents capaços de resoldre satisfactòriament els reptes a què s’enfronten les companyies del grup Celsa. Sota la marca Celsa Group operen vuit grans companyies transformadores d’acer i un nombre creixent de companyies transformadores. El programa Ingenium va ser creat amb el desig de revolucionar el model del sector de l’acer i assumir la revolució que la Indústria 4.0 genera per liderar el canvi i la revolució del sector de l’acer.

El programa Ingenium focalitza 5 reptes fonamentals per al grup Celsa: 1 – Emmagatzematge d’energia, 2 – Traçabilitat en la cadena de subministrament, 3 – Impressió 3D, 4 – Smart Steel i 5 – Reutilització de subproductes.

En la present edició del programa Ingenium es van presentar 48 propostes, passant 20 a la fase final. Smart Engineering participava en la fase final de selecció amb tres projectes diferents. Dos d’ells buscaven revaloritzar de les escòries d’acereria i alt forn, transformant-la en un producte d’alt valor afegit. L’altre projecte tenia per objecte modificar les armadures d’acer de tal manera que aquestes tinguin capacitat sensora. En total han estat seleccionats 10 projectes, sent Smart Engineering l’única empresa amb dos projectes finalistes. Ara s’obre un programa d’acceleració i mentoring, d’una durada d’entre 6 i 8 mesos, entre directius sènior de Celsa Group i Smart Engineering, per transformar els projectes en pilots. D’aquesta manera, Smart Engineering es consolida com una empresa d’innovació i desenvolupament de referència en el sector de l’Enginyeria Civil, apostant clarament pel desenvolupament de nous materials amb propietats millorades i que contribueixin a la sostenibilitat.

 

Smart Engineering col·labora amb la Diputació de Barcelona en la priorització del Pla Zonal

Smart Engineering col·labora amb la Diputació de Barcelona en la priorització del Pla Zonal

Noticies Uncategorized @ca

Smart Engineering porta desenvolupant des del passat mes d’octubre de 2016 una eina multicriteri per la Diputació de Barcelona. Aquesta eina, basada en la metodologia MIVES, permetrà millorar el procés de presa de decisions i la priorització d’inversions per al Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona. El Pla Zonal preveia destinar 5,4 M € anuals en el període 2011-2025 per al finançament directe d’actuacions de millora dels camins municipals i la seva incorporació a la xarxa local de la Diputació de Barcelona.

La metodologia multicriteri MIVES, desenvolupada a la UPC permet el desenvolupament d’eines i models per a l’ajuda a la presa de decisió i l’anàlisi de valor i sostenibilitat. Aquesta metodologia incorpora, de manera diferencial a altres eines multicriteri, la possibilitat de considerar funcions de valor, integrar diferents requeriments (econòmics, socials, ambientals, tècnics, etc.), així com considerar alternatives homogènies o heterogènies i emprar matemàtica jeràrquica (AHP) per a l’assignació de pesos dels indicadors.

L’eina que Smart Engineering està desenvolupant per a la Diputació de Barcelona permetrà considerar diferents aspectes a l’hora de prendre la decisió de renovar els camins municipals. En aquest sentit, s’han de tenir en compte diferents aspectes econòmics, socials i ambientals. D’aquesta manera, es podrà realitzar una priorització de les inversions d’acord a criteris objectius, transparents i públics. L’anterior redunda en la sostenibilitat de les inversions públiques, així com en la transparència de les institucions i dels processos de presa de decisió. El projecte és previsible que acabi a finals del present mes de març de 2017

Premis Dobooku: una gran oportunitat pels joves enginyers

Premis Dobooku: una gran oportunitat pels joves enginyers

Uncategorized @ca

Un any més i ja van per la tercera edició, s’han convocat els premis Premis Dobooku. Aquest any Smart Enginenerig ha començat a col·laborar amb aquest prestigiós certamen que va dirigit als estudiants de l’Escola de Camins de Barcelona. Es premiaran als treballs de final de grau o projecte de màster, que brillin per la seva contribució al disseny i la societat.

La voluntat de Smart Engnineering de comprometres amb el sistema universitari porta a la companyia a unir els seus esforços i treballs amb els futurs enginyers, premiant aquells treballs que tenen en el seu Adn les mateixes característiques que la nostra pròpia empresa; com és la qualitat, la sostenibilitat i la dimensió humana de l’enginyeria.

Des d’aquí incitem a tots els joves enginyers a participar en aquest interessant repte per poder plantejar avui, els reptes del futur.

Smart Engineering signa un contracte amb la Universitat de la República a Uruguai per estudiar la represa de Canelón Grande

Smart Engineering signa un contracte amb la Universitat de la República a Uruguai per estudiar la represa de Canelón Grande

Uncategorized @ca

El passat mes d’octubre de 2015, Smart Engineering y la Universitat de la República d’Uruguai van signar un contracte per estudiar la represa d’Canelón Grande, situada en el departament de Canelones, Uruguai. Aquest contracte és part de l’estudi d’assessoria assignat al Prof. Antonio Aguado, CEO de Smart Engineering. L’objectiu principal d’aquest contracte és estudiar l’estat actual del formigó de la presa i avaluar la seva durabilitat.