Alejandro Nogales

Alejandro Nogales 12e018532d913494d841f79da5dd70bf_400x400     scopus     researchgate     logo_Google-Scholar     Twitter_logo_blue

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Alejandro Nogales es va graduar en el grau d'Enginyeria d'Obres Públiques en 2014 i posteriorment va cursar el màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports el 2017 tots dos a la Universitat Politècnica de Catalunya. En aquesta mateixa universitat, en l'actualitat està cursant els seus estudis de doctorat sota la tutela d'Albert de la Font. La tesi doctoral està enfocada a l'anàlisi i a el disseny d'estructures de formigó reforçat amb fibres en aplicacions industrials com ara els forjats o túnels.

Com a investigador doctoral, Alejandro està especialitzat en el desenvolupament de models no lineals d'elements finits. Mitjançant aquests models, és possible dur a terme numèricament anàlisi paramètrics per tal de desenvolupar i millorar elements formats per formigons especials (formigons d'alta resistència i formigó reforçat amb fibres).