Nomenament com a professor emèrit de la UPC d’Antonio Aguado

Nomenament com a professor emèrit de la UPC d’Antonio Aguado

Noticies

El passat dia 2 de juliol, el consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va aprovar el nomenament d’Antonio Aguado soci fundador de Smart Engineering i membre de el Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, com a professor emèrit de la UPC per un termini de 3 anys, prorrogables. El nomenament com a professor emèrit s’atorga anualment i representa un reconeixement de la trajectòria professional i aportació a la Universitat Politècnica de Catalunya durant al menys 10 anys dins l’àmbit de la docència, investigació, gestió i transferència de tecnologia a la Universitat.

Antonio Aguado, Catedràtic d’Universitat des de novembre de 1987 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005541270), es jubila en el moment màxim de la seva producció i amb tots els reconeixements oficials, a l’disposar dels màxims nivells de reconeixements en quinquennis de docència, sexennis de recerca i transferència. Docentment és premi Jaume Vicens Vives 2008 per la seva trajectòria i els aspectes innovadors de la mateixa, comptant amb la calor i el reconeixement dels alumnes als quals ha impartit classe.

En l’àmbit investigador presenta una trajectòria similar, sent autor de multitud d’articles en revistes científiques i llibres tècnics. Ha estat director de més de 55 tesis doctorals; de les quals més de l’50% han resultat en trajectòries reeixides dins de l’àmbit universitari, la qual cosa ressalta el paper com a formador de l’professor Aguado. Fruit de totes aquestes activitats, ha rebut diversos premis i reconeixements per part d’associacions científiques i professionals, tant nacionals com internacionals (ACI, ACE, ACHE, ALCONPAT, CANMET, CECCP, RILEM, SPANCOLD).

Dins de la recerca d’equilibri en la seva activitat, ha tingut una tasca rellevant en l’àmbit de la transferència de coneixement a el sector privat i industrial, sent un paradigma en el sector universitari seva estratègia de combinar en una mateixa direcció la investigació aplicada amb la transferència tecnològica. És de destacar la seva activitat en convenis de transferència tecnològica, desenvolupats a través de la UPC, així com la seva participació en els programes de Doctorat Industrial tant de l’AGAUR com de l’MINECO, sent pioner en aquest sentit en la introducció d’aquests programas.Dentro de aquesta línia, el 2013 va ser soci cofundador de Smart Engineering, empresa de base tecnològica i spin-off de la UPC.

BASF i Smart Engineering renoven la seva col·laboració en l’àmbit de l’formigó reforçat amb fibres

BASF i Smart Engineering renoven la seva col·laboració en l’àmbit de l’formigó reforçat amb fibres

Noticies

La filial espanyola de l’empresa BASF Construction Chemicals (Master Builders Construction Chemicals Group – MBCC) i Smart Engineering han renovat aquest passat mes de maig l’acord de col·laboració que mantenen des de l’any 2013, per a col·laborar conjuntament en l’àmbit de l’formigó reforçat amb fibres plàstiques amb característiques estructurals.

Smart Engineering col·labora amb l’empresa BASF Construction Chemicals des de l’any 2013 en diversos aspectes relatius a l’control de qualitat de l’formigó reforçat amb fibres plàstiques, el càlcul i disseny d’elements estructurals de formigó reforçat amb fibres plàstiques i en la realització d’activitats formatives i de difusió sobre l’ús i ocupació de fibres plàstiques en formigó estructural. Aquesta col·laboració ha estat decisiva per potenciar l’ús de les fibres plàstiques estructurals per al reforç de l’formigó com a alternativa a l’reforç tradicional amb acer, no només en el mercat Espanyol sinó en el mercat Europeu.

La renovació de l’contracte de col·laboració mostra la capacitat de l’empresa Smart Engineering de ser punta de llança en l’ús estructural de l’formigó reforçat amb fibres plàstiques. En aquest sentit, aquesta col·laboració permetrà la realització d’activitats de divulgació de l’ús de fibres plàstiques estructurals en HRF estructural, realitzar assaigs de caracterització de l’comportament de les fibres plàstiques desenvolupades per MBCC, proporcionar suport en la realització d’assajos singulars d’elements estructurals fabricats amb formigó reforçat amb fibres plàstiques i el suport tècnic en obres i clients estratègics.

D’aquesta manera, Smart Engineering dóna continuïtat a una línia de negoci estratègica i renova la confiança d’un dels clients més importants des de la creació de l’empresa. Així mateix, permet seguir desenvolupant una activitat de suport a grans empreses en el sector de la construcció, aportant-los el saber fer i els nous desenvolupaments tecnològics incorporats per l’empresa Smart Engineering en l’àmbit de l’Enginyeria Estructural i el desenvolupament i caracterització de nous materials estructurals.

Smart Engineering participa en el disseny dels elements de GFRC de el nou Edifici Diagonal 0

Smart Engineering participa en el disseny dels elements de GFRC de el nou Edifici Diagonal 0

Noticies

Smart Engineering ha col·laborat durant els últims mesos en el disseny i avaluació estructural dels elements de GFRC (glass fibre reinforced concrete, per les sigles en anglès) que s’estan instal·lant al nou Edifici Diagonal 0, situat a l’començament de l’Avinguda Diagonal, a Barcelona. L’edifici Diagonal 0 de Barcelona constarà de 26 plantes que albergaran 89 pisos de luxe. El disseny està liderat per l’arquitecta Odile Decq i la seva construcció per ACCIONA. La seva altura superarà els 100 m i formarà part del conjunt d’edificis emblemàtics de la ciutat Comtal.

La seva façana està formada per elements de formigó reforçat amb fibra de vidre (GFRC), les dimensions i geometria superen les estàndard per a l’ús d’aquest tipus de material i per les càrregues de vent (fins als 350 kg / m2) a què van a estar subjectes durant la vida útil. Tenint en compte que no hi ha normativa de disseny per a aquest tipus d’elements, ia causa de les elevades càrregues, els aspectes de disseny, fabricació i muntatge suposen un repte i una fita a nivell tant nacional com internacional pel que fa a l’aplicació estructural de l’GFRC .

Li empresa EConcretus és l’encarregada de la fabricació i instal·lació de totes les peces de GFRC per a la façana. Smart Engineering ha comprovat la idoneïtat resistent de l’material així com la seguretat estructural de tots els elements fabricats amb aquest material. La singularitat de les diferents peces, així com el emblemàtic de l’edicio i de les condicions en servei, juntament amb la manca de normativa de càlcul per aquest material, va fer d’aquest un projecte totalment singular.

En aquest sentit, Smart Engineering ha dut a terme una intensa tasca de modelització estructural de les diferents peces fabriques. S’han modelitzat pràcticament íntegrament les peces, mitjançant elements finits en 3D, per verificar el comportament de l’material enfront dels requeriments de càrrega de vent i pes propi existents.

D’altra banda, ha diso cal fer assajos de caracterització de l’material i de les peces fabricades. Per a això, Smart Engineering ha dut a terme assajos al Laboratori de Tecnologia d’Estructures i Materials (Latem) Lluís Agulló de la UPC així com assaigs a escala real de les peces en les instal·lacions de EConcretus a Sentmenat (Barcelona).

La col·laboració entre EConcretus i Smart Engineering ha permès dur a terme el disseny i la fabricació les peces de GFRC per a la façana de l’edifici, les quals destaquen per tenir unes dimensions optimitzades tenint en compte les elevades càrregues de servei i el gran nombre de peces a fabricar (la majoria amb dimensions diferents). El conjunt ha marcat un repte i una nova fita en l’ús d’aquest material per a aquest tipus d’aplicacions.

Smart Engineering desenvoluparà una guia model per a l’avaluació de licitacions públiques

Smart Engineering desenvoluparà una guia model per a l’avaluació de licitacions públiques

Noticies

Smart Engineering juntament amb l’empresa Construala duen a terme des del passat mes de febrer de 2o2o un projecte per desenvolupar la conceptualització d’un model d’avaluació dels projectes en les licitacions públiques que duen a terme les diferents administracions públiques. Aquest projecte té l’objectiu de servir de guia als tècnics de les administracions públiques, de manera que els permeti una major facilitat i transparència en la classificació, avaluació i priorització de les diferents ofertes. El projecte se centra sobretot en els contractes de manteniment de la via pública i d’edificis, així com projectes d’urbanització i noves edificacions.

L’actual Llei 9/2017 de 8 de setembre de Contractes de Sector Públic sobre els procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de serveis i subministraments tenia per objecte aconseguir una major transparència en la contractació pública i aconseguir una millor relació qualitat-preu . Per a això, la llei indica que el disseny dels criteris d’adjudicació ha de vetllar per obtenir obres, subministraments i serveis de la major qualitat mitjançant la inclusió d’aspectes qualitatius, mediambientals, socials i innovadors vinculats a l’objecte de el contracte.

No obstant això, la realitat de el sector indica que a dia d’avui les licitacions públiques no han aconseguit introduir, d’una manera transparent, objectiva i traçable les qüestions anteriorment indicades. Basant-se aquestes qüestions, el projecte proposa un nou model d’avaluació que incorpori aspectes en relació a la transparència, llibertat d’accessos, no discriminació, així com la consideració de criteris i atributs socials i mediambientals.

La metodologia d’aquest estudi es basa en la metodologia multicriteri MIVES, desenvolupada per la UPC. Aquesta metodologia permet tenir en compte factors econòmics, ambientals i sociles, així com les diferents circumstàncies i paràmetres específics de cada obra o contracte, potenciar les diferents ofertes i alternatives, els seus millors plantejaments, les dels seus empleats i equips i les seves condicions d’implantació social i ambiental de el projecte i / o de l’obra en el territori.

El model incorpora un arbre de decisió que inclourà com a indicadors el context de l’obra, l’experiència de l’emrpesa, les característiques i condicions tècniques, el pla d’obres i innovació, així com l’impacte sobre l’entorn social i ambiental.

Smart Engineering continua amb aquest projecte la seva línia de negoci orientada a el desenvolupament d’eines per a l’ajuda a la presa de decisions, l’avaluació de sostenibilitat i la priorització d’inversions, basades totes elles en la metodologia MIVES. Exemples d’aquesta línia de negoci són el projecte Avalua desenvolupat per l’Ajuntament de Barcelona, ​​el model de priorització sostenible de la xarxa de distribució d’AGBAR o el model de priorització d’inversions per al Pla Zonal de la Diputació de Barcelona.

Smart Engineering treballa en el desenvolupament d’eines basades en l’aprenentatge autònom

Smart Engineering treballa en el desenvolupament d’eines basades en l’aprenentatge autònom

Noticies Uncategorized @ca

Smart Engineering ha començat a principis d’any un nou projecte per al desenvolupament d’eines basades en l’aprenentatge autònom i l’anàlisi massiu de dades, amb aplicació en diferents àmbits de l’enginyeria civil que van des del sector dels prefabricats fins a l’edificació. Aquest projecte s’emmarca dins d’un ajut Torres Quevedo per a incorporació de doctors a empreses privades, de l’Ministeri de Ciència i Innovació (PTQ-18-90.877). Gràcies a l’esmentada ajuda s’ha incorporat a Smart Engineering Dr. Tai Ikumi.

Avui dia, les dades es situen com una de les fonts de benefici econòmic més dinàmiques en multitud de sectors econòmics. L’anàlisi exhaustiva de les dades ha demostrat que té l’habilitat de millorar el rendiment i la productivitat de qualsevol activitat econòmica. No obstant això, el seu ús en el sector de l’enginyeria civil encara segueix sent marginal. De fet, es sol reconeixer obertament que en molts casos les dades registrades no s’arriben ni tan sols a analitzar. Això es deu a la dificultat de destinar recursos tècnics humans d’alta qualificació a tasques que avui dia es segueixen fent de forma molt manual en l’àmbit de l’enginyeria civil. Aquest tipus de pràctiques van en contra de les tendències actuals, ja que menyspreen el potencial enorme de les dades.

L’objectiu general d’el projecte és el desenvolupament de productes basats en dades per a l’optimització de processos constructius. Per assolir aquest repte tecnològic i científic, actualment s’estan desenvolupant models basats en l’aprenentatge automatitzat capaços de predir l’evolució de propietats mecàniques de diferents formigons (convencional, ultra-alta resistencia, projectat i amb fibres) en funció de la dosificació i les condicions de curat. Aquesta línia d’activitat engloba el projecte existent amb Chatu Tech per al desenvolupament i comercialització de xips amb tecnologia RFID per al seu ús en estructures i elements de formigó.

La solució integrada de l’sensor juntament amb l’algoritme intel·ligent permet la monitorització sense fils en temps real de l’evolució de resistències en elements de formigó. Aquesta és una dada crítica que possibilita l’optimització de multitud de processos constructius, com ara el temps de desencofrat, l’obertura d’una carretera al trànsit, el temps de tensat del cable pretesat, etc. Tota reducció en temps de construcció / fabricació es tradueix de manera directa en una minimització de l’impacte ambiental de les activitats i els costos associats. Actualment, ja s’estan realitzant les primeres proves a escala industrial tant en el camp de l’obra civil, obres subterrànies i prefabricats, donant resultats molt prometedors.

Smart Engineering assessora el projecte rampa mina Cabanasses d’Iberpotash a Súria

Smart Engineering assessora el projecte rampa mina Cabanasses d’Iberpotash a Súria

Noticies

Smart Engineering col·labora juntament amb ICL Iberia – Iberpotash en el projecte “Rampa Mina Cabanasses”, a Súria. Aquest projecte és el túnel miner més llarg d’Espanya. Es tracta d’una rampa amb una longitud de cinc quilòmetres i que arribarà als 900 metres de profunditat. El projecte “Rampa Mina Cabanasses” permetrà el transport directe de sal i potassa des de l’interior de la mina a la planta de tractament, sense haver de transportar el mineral pel nucli urbà de Súria com es ve fent en l’actualitat.

Les obres de el projecte “Rampa Mina Cabanasses” es fan emprant el Nou Mètode Austríac de Construcció de Túnels (NATM, per les sigles en anglès) i emprant formigó projectat per al sosteniment de túnel. El projecte “Rampa Mina Cabanasses” suposa tot un repte tècnic, donades les condicions d’operació i les característiques de l’túnel (longitud, profunditat, pendent). Això unit a les condicions de salinitat i els requeriments mecànics per la profunditat aconseguida, posa el nivell d’exigència sobre els materials emprats en un nivell molt elevat.

Smart Engineering col·labora en el projecte “Rampa Mina Cabanasses” des de l’any 2018, prestant serveis d’assessoria tècnica a l’empresa ICL Iberia – Iberpotash. Smart Engineering assessora en aspectes relatius a el disseny de mescles de formigó proeyctado, el control de qualitat i l’optimització de les prestacions de l’formigó projectat.

Smart Engineering consolida d’aquesta manera la seva posició com a empresa d’assessoria tècnica en aspectes avançats d’Enginyeria Estructural i Materials. Els enginyers de Smart Engineering tenen alta experiència en l’ús i caracterització de l’formigó projectat, havent participat així mateix en l’elaboració de diferents normatives nacionals i internacionals relacionades amb aquest material.

Smart Engineering participa en el diseño de los elementos de GFRC del nuevo Edifico Diagonal 0

Uncategorized @ca

Smart Engineering ha colaborado durante los últimos meses en el diseño y evaluación estructural de los elementos de GFRC (glass fibre reinforced concrete, por sus siglas en inglés) que se están instalando en el nuevo Edificio Diagonal 0, ubicado al comienzo de la Avenida Diagonal, en Barcelona. El edificio Diagonal 0 de Barcelona constará de 26 plantas que albergarán 89 pisos de lujo. El diseño está liderado por la arquitecta Odile Decq y su construcción por ACCIONA. Su altura superará los 100 m y formará parte del conjunto de  edificios emblemáticos de la ciudad Condal.

Su fachada está formada por elementos de hormigón reforzado con fibra de vidrio (GFRC), cuyas dimensiones y geometría superan las estándar para el uso de este tipo de material y para las cargas de viento (hasta los 350 kg/m2) a las que van a estar sujetos durante la vida útil.  Teniendo en cuenta que no existe normativa de diseño para este tipo de elementos, y debido a las elevadas cargas, los aspectos de diseño, fabricación y montaje suponen un reto y un hito a nivel tanto nacional como internacional en cuanto a la aplicación estructural del GFRC.

Le empresa EConcretus es la encargada de la fabricación e instalación de todas las piezas de GFRC para la fachada. Smart Engineering ha comprobado la idoneidad resistente del material así como la seguridad estructural de todos los elementos fabricados con este material. La singularidad de las diferentes piezas, así como lo emblemático del edicio y de las condiciones en servicio, junto con la falta de normativa de cálculo para este material, hizo de este un proyecto totalmente singular.

En este sentido, Smart Engineering ha llevado a cabo una intensa labor de modelización estructural de las diferentes piezas fabricas. Se han modelizado prácticamente en su totalidad las piezas, mediante elementos finitos en 3D, para verificar el comportamiento del material frente a los requerimientos de carga de viento y peso propio existentes.

Por otro lado, ha diso preciso realizar ensayos de caracterización del material y de las piezas fabricadas. Para ello, Smart Engineering ha llevado a cabo ensayos en el Laboratorio de Tecnología de Estructuras y Materiales (LATEM) Lluís Agulló de la UPC así como ensayos a escala real de las piezas en las instalaciones de EConcretus en Sentmenat (Barcelona).

La colaboración entre EConcretus y Smart Engineering ha permitido llevar a cabo el diseño y la fabricación las piezas de GFRC para la fachada del edificio, las cuales destacan por tener unas dimensiones optimizadas teniendo en cuenta las elevadas cargas de servicio y el gran número de piezas a fabricar (la mayoría con dimensiones distintas). El conjunto ha marcado un reto y un nuevo hito en el uso de este material para este tipo de aplicaciones.

Smart Engineering elabora una monografia sobre curat d’estructures de formigó

Smart Engineering elabora una monografia sobre curat d’estructures de formigó

Noticies

Smart Engineering ha finalitzat el passat mes de novembre de 2019 la redacció de la monografia “Curat d’estructures de formigó: de la teoria a la pràctica”, realitzada per encàrrec de l’empresa Acciona Construcció. L’objectiu de l’esmentada monografia és aprofundir en el coneixement pràctic dels temes de curat de les estructures de formigó, orientada a donar resposta a l’tècnic d’obra responsable d’aquesta activitat en qualsevol circumstància geogràfica.

El document posa les bases principals del que representa la cura i les conseqüències derivades d’una incorrecta realització de la mateixa. Analitza també els factors principals que intervenen en el procés, així com diferents tipologies estructurals i les seves circumstàncies des del punt de vista de l’curat, tant internes (composició de l’formigó) com externes (climatologia i tipologies estructurals). Aquest coneixement resulta de vital importància tant per a caps d’obra, com per projectistes i tècnics en general. El curat d’estructures de formigó és un aspecte clau de cara a al correcte exercici de les estructures durant la seva vida en servei, així com per garantir la seva durabilitat enfront dels agents externs.

En moltes situacions d’obra, bé per desconeixement o bé per falta de rigor, no es tenen en compte ens mínims criteris respecte a les pràctiques necessàries per a l’adequat curat de l’estructura. Tot això porta a problemes sobrevinguts, com pot ser fissuració primerenca de l’estrucutra, pèrdua de prestacions mecàniques o problemes associats amb la durabilitat. És per tant pertinent i necessari millorar el coneixement disponible per a tècnics i projectistes, i aquesta monografia senti aquestes primeres bases de coneixement.

El desenvolupament d’aquesta monografia posa les bases d’una nova línia de negoci per a l’empresa Smart Engineering, que realitza una transferència de coneixement a través de monografies i d’activitats formatives cap a les principals empreses de el sector de l’enginyeria civil i Industrial. D’aquesta manera, es plasma l’experiència i coneixement dels tècnics i enginyers que formen Smart Engineering, tant en el món acadèmic com professional, i es posa en servei de la pràctica de les empreses de el sector de la construcció, les infraestructures i l’enginyeria civil.

Acord de col·laboració entre Smart Engineering i Chatu Tech

Acord de col·laboració entre Smart Engineering i Chatu Tech

Noticies

Les empreses Smart Engineering i Chatu Tech signen un acord de col·laboració per al desenvolupament de xips RFID per a ús en formigó i altres aplicacions

El 31 de gener passat les empreses Smart Engineering i Chatu Tech van signar un acord de col·laboració per al desenvolupament específic de projectes d’aquells àmbits i activitats que puguin ser d’interès i mutu benefici per a les dues empreses, com és el desenvolupament i comercialització de xips amb tecnologia RFID per al seu ús en estructures i elements de formigó. Aquest tipus de xips permeten millorar la traçabilitat del procés de construcció en diferents elements de formigó, tant fabricats in situ com prefabricats. Així mateix, permeten la monitorització de paràmetres fisicoquímics del material, com la temperatura i la humitat relativa, obrint la porta a l’estimació de la resistència a compressió del material en edats primerenques mitjançant models de maduresa.

A la imatge, després de la signatura de l’acord de col·laboració, Manel Torrentallé (CEO i cofundador de la Chatu Tech), Francisco Guarner (Vice-president i cofundador de Smart Engineering), Ignasi Cairó (CTO i cofundador de la Chatu Tech) i Ignacio Segura (Innovation & Business Manager i cofundador de Smart Engineering).

Smart Engineering participa en el projecte CSST-Ottawa

Smart Engineering participa en el projecte CSST-Ottawa

Noticies Uncategorized @ca

Smart Engineering ha participat en el disseny, optimització de l’reforç i seguiment de l’obra de el projecte CSST-Ottawa a la ciutat d’Ottawa, Canadà. El projecte CSST-Ottawa és una iniciativa estratègica i un dels projectes més importants de el Pla d’Acció de el Riu d’Ottawa (ORAP), que és l’estratègia a llarg termini de la Ciutat d’Ottawa per millorar la gestió de les aigües pluvials i millorar i protegir la salut d’Ottawa. El projecte CSST-Ottawa inclou la construcció de dos túnels, un túnel est-oest a través de el centre de la ciutat des LeBreton Flats fins a New Edinburgh Park, i un túnel nord-sud (NST) al llarg del carrer Kent des Chamberlain Avenue fins a la claveguera pluvial existent a la desembocadura del riu Ottawa a nord del carrer Wellington.

El projecte CSST-Ottawa té com a objectiu principal reduirà en gran mesura la freqüència de desbordaments a l’ingressar a el riu Ottawa; contindrà fins 43,000m3 de desbordament de clavegueram durant les pluges més importants, que després poden ser tractades i retornades de manera segura a el riu Ottawa. A més de reduir els desbordaments a l’ingressar a el riu Ottawa, els beneficis de el projecte CSST-Ottawa inclouen la reducció de el risc d’inundació de soterrani per diverses terres baixes a l’àrea de Glebe / O’Connor, i l’augment de la flexibilitat operativa i la redundància a les principals embornals col·lectores al zona cèntrica.

El projecte CSST-Ottawa es realitza aplicanto la tècnica constructiva de màquina TBM per a l’excavació i la utilització de dovelles de formigó prefabricat per al sosteniment de l’tunel. Smart Engineering ha participat en el disseny i optimització de l’reforç estructural d’aquestes últimes, juntament amb l’empresa Intecsa y Dr. Sauer. La solució final adoptada ha estat la utilització de formigó reforçat amb fibres metàl·liques. D’aquesta manera s’ha pogut donar resposta no només als esforços mecànics que tenen lloc durant les etapes transitòries de fabricació (desmotllar, transport i apilament en obra), així com en servei.

Així mateix, Smart Engineering ha col·laborat durant l’obra de construcció de túnel CSST-Ottawa juntament amb les empreses Dr Sauer, Intecsa, Ggravity i Dragados Canadà. Smart Engineering ha donat suport a l’optimització i seguiment de l’curat de les dovelles fabricades, així com a l’avaluació i validació de les prestacions mecàniques de les dovelles fabricades. El seguiment va ser tot un repte, ja que es van dur a terme diferents assajos per validar les condicions de curat en condicions extremes per les temperatures que s’assoleixen a l’hivern a la ciutat d’Ottawa. Es van dur a terme estudis a escala de laboratori, per a determinar la influència de les condicions de curat en les propietats mecàniques de l’material, així com estudis a escala real. Smart Engineering va col·laborar amb la Universitat d’Ottawa per dur a terme assajos a escala real de dovelles fabricades en el projecte, assajant un total de 6 dovelles. Per complementar l’estudi, Smart Engineering va desenvolupar models numèrics específics per validar el comportament mecànic esperable de les dovelles fabricades, considerant les condicions de curat.