Smart Engineering col·labora amb Acciona Infraestructures en el disseny d’un canal emprant formigó amb fibres plàstiques

Smart Engineering col·labora amb Acciona Infraestructures en el disseny d’un canal emprant formigó amb fibres plàstiques

Noticies

Des del passat 2 de gener, Smart Engineering col·labora amb l’empresa Acciona Infraestructures en el disseny estructural i reforç òptim del formigó del canal de recollida i drenatge d’aigües pluvials de Port – Gentil (El Gabon, Àfrica). Per dur a terme aquest disseny estructural, Smart Engineering ha plantejat com a solució alternativa al reforç tradicional l’ús del formigó reforçat amb fibres plàstiques. Aquesta solució estructural permet una optimització de les seccions, reduint el consum de matèries primeres així com la necessitat de realitzar operacions de muntatge de ferralles. Fet i fet, això comporta una notable reducció de costos econòmics per a l’obra. Els treballs de construcció del canal està previst que comencin el primer semestre del 2015.