L’Ajuntament de Barcelona encarrega a Smart Engineering un model per prioritzar inversions en infraestructures

L’Ajuntament de Barcelona encarrega a Smart Engineering un model per prioritzar inversions en infraestructures

Noticies

La Gerència d’Habitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona va adjudicar el passat mes de març a Smart Engineering l’estudi i definició dels criteris que permetin desenvolupar un índex de sostenibilitat per a la priorització d’inversions en infraestructures a la ciutat de Barcelona. A partir dels instruments i sistemes de què disposa l’Ajuntament de Barcelona per prioritzar inversions, i definint els criteris i paràmetres que permetin desenvolupar un índex de sostenibilitat, Smart Engineering desenvoluparà un model que permeti prioritzar actuacions i projectes de diferents tipus d’infraestructures del àmbit municipal. Els models es desenvoluparan a partir de tècniques multicriteri, sobre la base del model MIVES desenvolupat per la UPC, entre altres entitats.

Smart Engineering aconsegueix el seu primer contracte internacional per estudiar noves estructures metàl·liques multiplate

Smart Engineering aconsegueix el seu primer contracte internacional per estudiar noves estructures metàl·liques multiplate

Noticies

L’empresa Siderperú, primera empresa de l’acer al Perú i que forma part de la multinacional Gerdau, va encarregar el passat mes de gener a Smart Engineering un estudi estructural per validar nous desenvolupaments que l’empresa vol dur a terme en estructures metàl·liques multiplate. L’estudi tenia per objecte validar el nou procés de fabricació i les noves dimensions de les planxes ondulades que, cargolades entre si, constitueixen les estructures multiplate. Aquest projecte obre una nova via de desenvolupament internacional per Smart Engineering, continuant amb la seva vocació d’activitat multidisciplinar al més alt nivell tècnic i científic.

Smart Engineering estudia l’evolució del pigment Blau Ultramar en morter i formigó

Smart Engineering estudia l’evolució del pigment Blau Ultramar en morter i formigó

Noticies

Smart Engineering i l’empresa Nubiola van signar el passat mes de gener un contracte per estudiar l’evolució del pigment Blau Ultramarino, un dels pigments comercialitzats per l’empresa, en ser incorporat en morters i formigons. Aquest estudi té per objecte identificar les possibles interaccions que tinguin lloc entre el pigment i el medi generat per la hidratació del ciment. Així mateix, s’estudiarà la influència de diferents condicions de curat, per avaluar els possibles mecanismes que poguessin tenir lloc.

Smart Engineering desenvolupa materials per a instal·lacions de parallamps emprant formigó reforçat amb fibres metàl·liques

Smart Engineering desenvolupa materials per a instal·lacions de parallamps emprant formigó reforçat amb fibres metàl·liques

Noticies

Smart Engineering va signar a finals del passat mes de febrer un contracte amb l’empresa Ingesco, líder espanyola en instal·lació i manteniment de sistemes de parallamps, per desenvolupar nous materials per a aquestes instal·lacions. El projecte estudia l’ús de formigons reforçats amb fibra metàl·lica, de manera que el material final pugui tenir un comportament equivalent a les instal·lacions actuals. Juntament amb l’ús de fibra metàl·lica, s’estan estudiant altres elements que permetin modificar les característiques elèctriques del material i modificar la seva funcionalitat. El projecte considera tant proves a escala de laboratori com la realització de proves dels elements desenvolupats a escala real, per validar la seva aplicació industrial.