Smart Engineering comença l’estudi de dos aqüeductes del Canal d’Aragó i Catalunya: Coll del Foix i Capdevila

Smart Engineering comença l’estudi de dos aqüeductes del Canal d’Aragó i Catalunya: Coll del Foix i Capdevila

Noticies

Smart Engineering i la Comunitat General de Regants del Canal d’Aragó i Catalunya van signar un contracte el passat mes de juliol de 2015. Aquest estudi aborda l’estudi d’algunes de les estructures pertanyents al canal. En concret s’estudiaran els aqüeductes del Coll del Foix i de Capdevila. L’objecte de l’estudi és determinar la capacitat estructural dels esmentats aqüeductes i verificar la possibilitat d’incrementar la capacitat del canal i les actuacions que siguin necessàries en els esmentats aqüeductes per garantir la seva estabilitat estructural.