El MINECO reconeix Smart Engineering com PIME innovadora

El MINECO reconeix Smart Engineering com PIME innovadora

Noticies

El passat 5 d’octubre, el Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat del Govern d’Espanya, va atorgar a Smart Engineering el segell de PIME innovadora. Es considera que una PIME és innovadora quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

a) Quan hagi rebut finançament públic en els darrers tres anys, en convocatòries d’ R+D+i,

b) Quan hagi demostrat el seu caràcter innovador, mitjançant la seva pròpia activitat,

c) Quan hagi demostrat la seva capacitat d’innovació,

El segell de PIME Innovadora s’atorga per un termini de 3 anys, durant els quals Smart Engineering podrà accedir a fonts avantatjoses de finançament, com l’ICO Innovació Fons Tecnològic, tindrà oportunitat de participar en la Compra Pública Innovadora i compatibilitzar la bonificació en la cotització a la seguretat social del personal investigador amb l’aplicació de les bonificacions per R+D+i en l’Impost sobre Societats.

D’aquesta manera, Smart Engineering veu reconegut de manera explícita la seva aposta per la R+D+i i referma encara més el seu posicionament com a empresa de referència en innovació i desenvolupament en el sector de l’enginyeria civil.

 

 

Smart Engineering passa la segona fase del programa Ingenium del grup Celsa

Smart Engineering passa la segona fase del programa Ingenium del grup Celsa

Noticies

El programa Ingenium, promogut pel grup Celsa, és una iniciativa que busca talents capaços de resoldre satisfactòriament els reptes a què s’enfronten les companyies del grup Celsa. Sota la marca Celsa Group operen vuit grans companyies transformadores d’acer i un nombre creixent de companyies transformadores. El programa Ingenium va ser creat amb el desig de revolucionar el model del sector de l’acer i assumir la revolució que la Indústria 4.0 genera per liderar el canvi i la revolució del sector de l’acer.

El programa Ingenium focalitza 5 reptes fonamentals per al grup Celsa: 1 – Emmagatzematge d’energia, 2 – Traçabilitat en la cadena de subministrament, 3 – Impressió 3D, 4 – Smart Steel i 5 – Reutilització de subproductes.

Smart Engineering participa al programa Ingenium amb dues propostes d’innovació per al sector de la producció de l’acer. La primera proposta busca nous processos i aplicacions que condueixin a una major revalorització de les escòries d’acereria i alt forn, transformant-la en un producte d’alt valor afegit. La segona proposta té per objecte modificar les armadures d’acer de tal manera que aquestes tinguin capacitat sensora.

D’entre les 48 propostes presentades, només 20 han passat a la següent fase del programa, entre les quals es troben les dues propostes presentades per part de Smart Engineering. Els propers 10 i 11 de gener de 2017 s’ha presentaran les diferents propostes en un Infoday a la seu del grup Celsa a Castellbisbal, on se seleccionaran les propostes que passen a la següent fase del procés. Les propostes seleccionades finalment iniciaran un procés d’incubació i acceleració d’entre 8-9 mesos per part del Grup Celsa.