Smart Engineering col·labora en el Projecte Follo Line

Smart Engineering col·labora en el Projecte Follo Line

Noticies

Smart Engineering dóna suport en el projecte Follo Line pel desenvolupament de mescles de formigó i en el seguiment del control de qualitat

El projecte Follo Line és el projecte de transport més gran de Noruega amb 64 ​​km de noves vies fèrries. Inclou un túnel de 20 km que és el més llarg del país. La Follo Line formarà part del desenvolupament InterCity al sud d’Oslo. Aquest ferrocarril connectarà la capital amb Ski en la meitat del temps actual. Com a resultat, Follo Line enllaçarà zones residencials i de treball, contribuint al desenvolupament de la regió. La construcció es va iniciar en el 2015 i està previst finalitzar en el 2021.

Smart Engineering ha col·laborat prèviament en el projecte Follo Line per optimitzar el sistema de control de qualitat del formigó reforçat amb fibres d’acer (FRFA). Aquesta vegada, Smart Engineering desenvoluparà les mescles FRFA i donarà suport en el seguiment del control de qualitat implementat en etapes prèvies. Aquest sistema implica l’ús de l’assaig Barcelona (AENOR 83515) i el Mètode Inductiu. Aquests assajos permeten avaluar la resistència residual i el contingut de fibra, respectivament. Tots dos assajos són robusts, senzills i proporcionen resultats fiables. Altres projectes de túnels importants, com ara el projecte Bank Station Capacity Upgrade (Regne Unit), estàn implementant aquest sistema.

Smart Engineering optimitza el sistema de control de qualitat per Bank Station

Smart Engineering optimitza el sistema de control de qualitat per Bank Station

Noticies

L’assaig Barcelona i el Mètode Inductiu s’implementen al control de qualitat de Bank Station

Bank Station a Londres és una de les estacions de metro més grans del món. Gairebé 100.000 passatgers utilitzen aquesta estació a l’hora punta. Encara que ara s’utilitza un 50% més de passatgers que fa 10 anys, el nombre s’espera que augmenti en els pròxims anys. Per aquest motiu, el projecte Bank Station Capacity Upgrade té com a objectiu augmentar la capacitat un 40% pel 2021. El projecte preveu l’ús de formigó projectat reforçat amb fibres pel revestiment del túnels. En el control de qualitat d’aquest material s’han d’avaluar el contingut de fibra i la resistència residual. Tanmateix, els mètodes actuals per avaluar aquestes propietats són cars, requereixen molt de temps i fins i en alguns casos no són respectuosos amb el medi ambient (en el cas del contingut de fibra).

Donada la seva experiència en el desenvolupament, el disseny i la caracterització de materials cementosos reforçats amb fibra, s’introdueix Smart Engineering per optimitzar el sistema de control de qualitat del Projecte d’actualització de capacitat de la estación Bank Station. El sistema millorat inclou nous assajos: l’assaig Barcelona (UNE 83515) i el mètode Inductiu, que proporcionen una caracterització més fiable i sòlida de FRC. El mètode inductiu permet estimar el contingut de fibra amb un error inferior al 3%. Aquests assajos formen part de SmartControl, una nova marca que Smart Engineering llançarà en breu.