ACCIONA i Smart Engineering renoven el seu acord de col·laboració en l’àmbit de la impressió 3D en formigó.

ACCIONA i Smart Engineering renoven el seu acord de col·laboració en l’àmbit de la impressió 3D en formigó.

ACCIONA aposta per la renovació de la seva col·laboració amb Smart Engineering en l’àmbit de la impressió 3D en formigó. Aquesta col·laboració entre ACCIONA i Smart Engineering, que es manté des de l’any 2016, està orientada al desenvolupament de les tecnologies d’impressió 3D i l’optimització mecànica i econòmica dels materials cementicis. L’acord mostra la ferma decisió d’ACCIONA d’apostar per la innovació, avançant en la millora de la sostenibilitat dels processos constructius i els materials emprats per a formigó imprès mitjançant tecnologia 3D.

La col·laboració entre ACCIONA i Smart Engineering suposarà el desenvolupament d’un projecte en el qual els sistemes de fabricació D-Shape i Contour Crafting seran les principals apostes com a tecnologies d’impressió 3D per a formigó. Es tracta de sistemes que permeten una major llibertat de formes i geometries, així com nombrosos avantatges productius, econòmics i arquitectònics. No obstant això, per implantació amb èxit, és necessari el desenvolupament de materials adaptats als sistemes de fabricació 3D a conseqüència de les particularitats d’aquesta tecnologia.

En aquest sentit, un dels principals objectius del projecte és l’optimització mecànica de materials cementicis per a superar certes de les limitacions actuals i aconseguir que els materials utilitzats per a elements estructurals impresos en 3D garanteixin una resistència adequada. A més, el projecte també contempla el desenvolupament d’un material econòmicament competitiu mitjançant la utilització de materials de proveïdors locals, de manera que es puguin reduir les despeses associades a la producció i el transport.

L’acord amb ACCIONA suposa la continuïtat de Smart Engineering en una línia de treball d’elevat interès i potencial de negoci en l’àmbit de la construcció. Aquest projecte permet impulsar el desenvolupament i expansió de la tecnologia 3D i el posicionament de Smart Engineering i ACCIONA com a empreses compromeses amb la incorporació de solucions sostenibles i pioneres en la tecnologia d’estructures i la construcció.

Noticies