Smart Engineering guardonada en la 1a convocatòria del METABUILDING PROJECT “Seed Call”

Smart Engineering guardonada en la 1a convocatòria del METABUILDING PROJECT “Seed Call”

Noticies Noticies Uncategorized @ca

Smart Engineering ha estat una de les 4 PIMES espanyoles guardonades en la 1a convocatòria del METABUILDING PROJECT “Seed Call”. Aquesta convocatòria finançada per la Comissió Europea s’emmarca dins del programa INNOSUP Horizon 2020 amb l’objectiu d’atreure innovació al sector de la construcció. En particular, la convocatòria “Seed” cerca fer costat a PIMES en la validació tècnica o econòmica d’oportunitats d’innovació a través de la col·laboració intersectorial.

El finançament atorgat ha permès a Smart Engineering desenvolupar una prova de concepte d’una nova plataforma digital per al monitoratge en línia i gestió d’elements i estructures de formigó. Aquesta incorpora múltiples camps d’innovació respecte a les eines de monitoratge tradicionals quant a l’emmagatzematge de dades, la seva generació i tractament.

La majoria de plataformes d’emmagatzematge actuals no permeten un fàcil accés/anàlisi de la informació. A causa d’això, no és senzill per al gestor ser conscient de tota la informació de la qual disposa i ponderar el seu conjunt per a prendre les millors decisions. El nostre objectiu és desenvolupar un repositori geo-localitzat segur capaç d’emmagatzemar dades segons temàtica i ubicació que permeti una visualització intuïtiva de tota la informació disponible i integrar eines avançades de visualització i anàlisi. La plataforma adopta tecnologies derivades de la intel·ligència artificial per a digerir l’augment de les entrades de dades en el futur i promou el tractament de dades i la presa de decisions en temps real.

Smart Engineering treballa en el desenvolupament d’eines basades en l’aprenentatge autònom

Smart Engineering treballa en el desenvolupament d’eines basades en l’aprenentatge autònom

Noticies Uncategorized @ca

Smart Engineering ha començat a principis d’any un nou projecte per al desenvolupament d’eines basades en l’aprenentatge autònom i l’anàlisi massiu de dades, amb aplicació en diferents àmbits de l’enginyeria civil que van des del sector dels prefabricats fins a l’edificació. Aquest projecte s’emmarca dins d’un ajut Torres Quevedo per a incorporació de doctors a empreses privades, de l’Ministeri de Ciència i Innovació (PTQ-18-90.877). Gràcies a l’esmentada ajuda s’ha incorporat a Smart Engineering Dr. Tai Ikumi.

Avui dia, les dades es situen com una de les fonts de benefici econòmic més dinàmiques en multitud de sectors econòmics. L’anàlisi exhaustiva de les dades ha demostrat que té l’habilitat de millorar el rendiment i la productivitat de qualsevol activitat econòmica. No obstant això, el seu ús en el sector de l’enginyeria civil encara segueix sent marginal. De fet, es sol reconeixer obertament que en molts casos les dades registrades no s’arriben ni tan sols a analitzar. Això es deu a la dificultat de destinar recursos tècnics humans d’alta qualificació a tasques que avui dia es segueixen fent de forma molt manual en l’àmbit de l’enginyeria civil. Aquest tipus de pràctiques van en contra de les tendències actuals, ja que menyspreen el potencial enorme de les dades.

L’objectiu general d’el projecte és el desenvolupament de productes basats en dades per a l’optimització de processos constructius. Per assolir aquest repte tecnològic i científic, actualment s’estan desenvolupant models basats en l’aprenentatge automatitzat capaços de predir l’evolució de propietats mecàniques de diferents formigons (convencional, ultra-alta resistencia, projectat i amb fibres) en funció de la dosificació i les condicions de curat. Aquesta línia d’activitat engloba el projecte existent amb Chatu Tech per al desenvolupament i comercialització de xips amb tecnologia RFID per al seu ús en estructures i elements de formigó.

La solució integrada de l’sensor juntament amb l’algoritme intel·ligent permet la monitorització sense fils en temps real de l’evolució de resistències en elements de formigó. Aquesta és una dada crítica que possibilita l’optimització de multitud de processos constructius, com ara el temps de desencofrat, l’obertura d’una carretera al trànsit, el temps de tensat del cable pretesat, etc. Tota reducció en temps de construcció / fabricació es tradueix de manera directa en una minimització de l’impacte ambiental de les activitats i els costos associats. Actualment, ja s’estan realitzant les primeres proves a escala industrial tant en el camp de l’obra civil, obres subterrànies i prefabricats, donant resultats molt prometedors.

Smart Engineering participa en el diseño de los elementos de GFRC del nuevo Edifico Diagonal 0

Uncategorized @ca

Smart Engineering ha colaborado durante los últimos meses en el diseño y evaluación estructural de los elementos de GFRC (glass fibre reinforced concrete, por sus siglas en inglés) que se están instalando en el nuevo Edificio Diagonal 0, ubicado al comienzo de la Avenida Diagonal, en Barcelona. El edificio Diagonal 0 de Barcelona constará de 26 plantas que albergarán 89 pisos de lujo. El diseño está liderado por la arquitecta Odile Decq y su construcción por ACCIONA. Su altura superará los 100 m y formará parte del conjunto de  edificios emblemáticos de la ciudad Condal.

Su fachada está formada por elementos de hormigón reforzado con fibra de vidrio (GFRC), cuyas dimensiones y geometría superan las estándar para el uso de este tipo de material y para las cargas de viento (hasta los 350 kg/m2) a las que van a estar sujetos durante la vida útil.  Teniendo en cuenta que no existe normativa de diseño para este tipo de elementos, y debido a las elevadas cargas, los aspectos de diseño, fabricación y montaje suponen un reto y un hito a nivel tanto nacional como internacional en cuanto a la aplicación estructural del GFRC.

Le empresa EConcretus es la encargada de la fabricación e instalación de todas las piezas de GFRC para la fachada. Smart Engineering ha comprobado la idoneidad resistente del material así como la seguridad estructural de todos los elementos fabricados con este material. La singularidad de las diferentes piezas, así como lo emblemático del edicio y de las condiciones en servicio, junto con la falta de normativa de cálculo para este material, hizo de este un proyecto totalmente singular.

En este sentido, Smart Engineering ha llevado a cabo una intensa labor de modelización estructural de las diferentes piezas fabricas. Se han modelizado prácticamente en su totalidad las piezas, mediante elementos finitos en 3D, para verificar el comportamiento del material frente a los requerimientos de carga de viento y peso propio existentes.

Por otro lado, ha diso preciso realizar ensayos de caracterización del material y de las piezas fabricadas. Para ello, Smart Engineering ha llevado a cabo ensayos en el Laboratorio de Tecnología de Estructuras y Materiales (LATEM) Lluís Agulló de la UPC así como ensayos a escala real de las piezas en las instalaciones de EConcretus en Sentmenat (Barcelona).

La colaboración entre EConcretus y Smart Engineering ha permitido llevar a cabo el diseño y la fabricación las piezas de GFRC para la fachada del edificio, las cuales destacan por tener unas dimensiones optimizadas teniendo en cuenta las elevadas cargas de servicio y el gran número de piezas a fabricar (la mayoría con dimensiones distintas). El conjunto ha marcado un reto y un nuevo hito en el uso de este material para este tipo de aplicaciones.

Smart Engineering participa en el projecte CSST-Ottawa

Smart Engineering participa en el projecte CSST-Ottawa

Noticies Uncategorized @ca

Smart Engineering ha participat en el disseny, optimització de l’reforç i seguiment de l’obra de el projecte CSST-Ottawa a la ciutat d’Ottawa, Canadà. El projecte CSST-Ottawa és una iniciativa estratègica i un dels projectes més importants de el Pla d’Acció de el Riu d’Ottawa (ORAP), que és l’estratègia a llarg termini de la Ciutat d’Ottawa per millorar la gestió de les aigües pluvials i millorar i protegir la salut d’Ottawa. El projecte CSST-Ottawa inclou la construcció de dos túnels, un túnel est-oest a través de el centre de la ciutat des LeBreton Flats fins a New Edinburgh Park, i un túnel nord-sud (NST) al llarg del carrer Kent des Chamberlain Avenue fins a la claveguera pluvial existent a la desembocadura del riu Ottawa a nord del carrer Wellington.

El projecte CSST-Ottawa té com a objectiu principal reduirà en gran mesura la freqüència de desbordaments a l’ingressar a el riu Ottawa; contindrà fins 43,000m3 de desbordament de clavegueram durant les pluges més importants, que després poden ser tractades i retornades de manera segura a el riu Ottawa. A més de reduir els desbordaments a l’ingressar a el riu Ottawa, els beneficis de el projecte CSST-Ottawa inclouen la reducció de el risc d’inundació de soterrani per diverses terres baixes a l’àrea de Glebe / O’Connor, i l’augment de la flexibilitat operativa i la redundància a les principals embornals col·lectores al zona cèntrica.

El projecte CSST-Ottawa es realitza aplicanto la tècnica constructiva de màquina TBM per a l’excavació i la utilització de dovelles de formigó prefabricat per al sosteniment de l’tunel. Smart Engineering ha participat en el disseny i optimització de l’reforç estructural d’aquestes últimes, juntament amb l’empresa Intecsa y Dr. Sauer. La solució final adoptada ha estat la utilització de formigó reforçat amb fibres metàl·liques. D’aquesta manera s’ha pogut donar resposta no només als esforços mecànics que tenen lloc durant les etapes transitòries de fabricació (desmotllar, transport i apilament en obra), així com en servei.

Així mateix, Smart Engineering ha col·laborat durant l’obra de construcció de túnel CSST-Ottawa juntament amb les empreses Dr Sauer, Intecsa, Ggravity i Dragados Canadà. Smart Engineering ha donat suport a l’optimització i seguiment de l’curat de les dovelles fabricades, així com a l’avaluació i validació de les prestacions mecàniques de les dovelles fabricades. El seguiment va ser tot un repte, ja que es van dur a terme diferents assajos per validar les condicions de curat en condicions extremes per les temperatures que s’assoleixen a l’hivern a la ciutat d’Ottawa. Es van dur a terme estudis a escala de laboratori, per a determinar la influència de les condicions de curat en les propietats mecàniques de l’material, així com estudis a escala real. Smart Engineering va col·laborar amb la Universitat d’Ottawa per dur a terme assajos a escala real de dovelles fabricades en el projecte, assajant un total de 6 dovelles. Per complementar l’estudi, Smart Engineering va desenvolupar models numèrics específics per validar el comportament mecànic esperable de les dovelles fabricades, considerant les condicions de curat.

Smart Engineering seleccionada per al programa d’acceleració Ingenium Celsa

Smart Engineering seleccionada per al programa d’acceleració Ingenium Celsa

Noticies Uncategorized @ca

El 28 de febrer de 2017, Smart Engineering va ser seleccionada per al programa d’acceleració Ingenium que organitza Celsa Group. El programa Ingenium, promogut pel grup Celsa, és una iniciativa que busca talents capaços de resoldre satisfactòriament els reptes a què s’enfronten les companyies del grup Celsa. Sota la marca Celsa Group operen vuit grans companyies transformadores d’acer i un nombre creixent de companyies transformadores. El programa Ingenium va ser creat amb el desig de revolucionar el model del sector de l’acer i assumir la revolució que la Indústria 4.0 genera per liderar el canvi i la revolució del sector de l’acer.

El programa Ingenium focalitza 5 reptes fonamentals per al grup Celsa: 1 – Emmagatzematge d’energia, 2 – Traçabilitat en la cadena de subministrament, 3 – Impressió 3D, 4 – Smart Steel i 5 – Reutilització de subproductes.

En la present edició del programa Ingenium es van presentar 48 propostes, passant 20 a la fase final. Smart Engineering participava en la fase final de selecció amb tres projectes diferents. Dos d’ells buscaven revaloritzar de les escòries d’acereria i alt forn, transformant-la en un producte d’alt valor afegit. L’altre projecte tenia per objecte modificar les armadures d’acer de tal manera que aquestes tinguin capacitat sensora. En total han estat seleccionats 10 projectes, sent Smart Engineering l’única empresa amb dos projectes finalistes. Ara s’obre un programa d’acceleració i mentoring, d’una durada d’entre 6 i 8 mesos, entre directius sènior de Celsa Group i Smart Engineering, per transformar els projectes en pilots. D’aquesta manera, Smart Engineering es consolida com una empresa d’innovació i desenvolupament de referència en el sector de l’Enginyeria Civil, apostant clarament pel desenvolupament de nous materials amb propietats millorades i que contribueixin a la sostenibilitat.

 

Smart Engineering col·labora amb la Diputació de Barcelona en la priorització del Pla Zonal

Smart Engineering col·labora amb la Diputació de Barcelona en la priorització del Pla Zonal

Noticies Uncategorized @ca

Smart Engineering porta desenvolupant des del passat mes d’octubre de 2016 una eina multicriteri per la Diputació de Barcelona. Aquesta eina, basada en la metodologia MIVES, permetrà millorar el procés de presa de decisions i la priorització d’inversions per al Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona. El Pla Zonal preveia destinar 5,4 M € anuals en el període 2011-2025 per al finançament directe d’actuacions de millora dels camins municipals i la seva incorporació a la xarxa local de la Diputació de Barcelona.

La metodologia multicriteri MIVES, desenvolupada a la UPC permet el desenvolupament d’eines i models per a l’ajuda a la presa de decisió i l’anàlisi de valor i sostenibilitat. Aquesta metodologia incorpora, de manera diferencial a altres eines multicriteri, la possibilitat de considerar funcions de valor, integrar diferents requeriments (econòmics, socials, ambientals, tècnics, etc.), així com considerar alternatives homogènies o heterogènies i emprar matemàtica jeràrquica (AHP) per a l’assignació de pesos dels indicadors.

L’eina que Smart Engineering està desenvolupant per a la Diputació de Barcelona permetrà considerar diferents aspectes a l’hora de prendre la decisió de renovar els camins municipals. En aquest sentit, s’han de tenir en compte diferents aspectes econòmics, socials i ambientals. D’aquesta manera, es podrà realitzar una priorització de les inversions d’acord a criteris objectius, transparents i públics. L’anterior redunda en la sostenibilitat de les inversions públiques, així com en la transparència de les institucions i dels processos de presa de decisió. El projecte és previsible que acabi a finals del present mes de març de 2017

Premis Dobooku: una gran oportunitat pels joves enginyers

Premis Dobooku: una gran oportunitat pels joves enginyers

Uncategorized @ca

Un any més i ja van per la tercera edició, s’han convocat els premis Premis Dobooku. Aquest any Smart Enginenerig ha començat a col·laborar amb aquest prestigiós certamen que va dirigit als estudiants de l’Escola de Camins de Barcelona. Es premiaran als treballs de final de grau o projecte de màster, que brillin per la seva contribució al disseny i la societat.

La voluntat de Smart Engnineering de comprometres amb el sistema universitari porta a la companyia a unir els seus esforços i treballs amb els futurs enginyers, premiant aquells treballs que tenen en el seu Adn les mateixes característiques que la nostra pròpia empresa; com és la qualitat, la sostenibilitat i la dimensió humana de l’enginyeria.

Des d’aquí incitem a tots els joves enginyers a participar en aquest interessant repte per poder plantejar avui, els reptes del futur.

Smart Engineering signa un contracte amb la Universitat de la República a Uruguai per estudiar la represa de Canelón Grande

Smart Engineering signa un contracte amb la Universitat de la República a Uruguai per estudiar la represa de Canelón Grande

Uncategorized @ca

El passat mes d’octubre de 2015, Smart Engineering y la Universitat de la República d’Uruguai van signar un contracte per estudiar la represa d’Canelón Grande, situada en el departament de Canelones, Uruguai. Aquest contracte és part de l’estudi d’assessoria assignat al Prof. Antonio Aguado, CEO de Smart Engineering. L’objectiu principal d’aquest contracte és estudiar l’estat actual del formigó de la presa i avaluar la seva durabilitat.