Smart Engineering comença nous doctorats industrials

Smart Engineering comença nous doctorats industrials

L’empresa Smart Engineering continua la seva aposta decidida pel desenvolupament de R+D propi, a l’començar dos nous doctorats industrials. L’element essencial de l’procés de doctorat industrial és el projecte de recerca de l’empresa o institució en què el doctorand desenvolupa la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat o centre de recerca, i que és objecte d’una tesi doctoral. Els doctorats industrials actuen, d’aquesta manera, com ponts de transferència de coneixement i contribueixen a estrènyer les relacions entre el teixit industrial de Catalunya i les universitats i els centres de recerca.

En aquest 2018 han començat dos nous projectes, finançats per el programa de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya i pel programa de Doctorats Industrials de el Ministeri de Ciència de Govern Espanyol. El projecte finançat dins de la convocatòria 2018 del programa de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya (2018 DI 077), té per títol “Desenvolupament de nous sistemes de disseny optimitzat de forjats de formigó reforçat amb fibres més competitius i sostenibles” i està sent dut a terme per l’Enginyer Civil Stanislav Aidarov.

El projecte finançat per la convocatòria de Doctorats Industrials de el Ministeri de Ciència i Innovació de el Govern d’Espanya (DI-17-09.390), amb títol de projecte “Optimització estructural de forjats de formigó reforçat amb fibres per a edificació”. Aquest projecte el porta a terme Alejandro Nogales, Enginyer de Camins Canals i Ports.

Tots dos projectes aborden des perspetivas diferents la temàtica de el disseny i optimització estructural de forjats de formigó reforçats amb fibres. D’aquesta manera, es potencia la línia de negoci d’Enginyeria Estructural Avançada de l’empresa i es contribueix decididament a el desenvolupament de noves tecnologies i productes. Així mateix, s’espera que els resultats dels dos projectes de doctorat industrial contribueixin a potenciar l’ús de l’formigó reforçat amb fibres en diferents elements estructurals, en aquest cas forjats d’edificació. Això serà així, que es busca obtenir un mètode integral (disseny, execució i control) d’ús de l’formigó reforçat amb fibres que permeti assolir solucions constructives més competitives i alhora més respectuoses amb el medi ambient, mitjançant l’optimització de l’consum de matèries primeres al mateix temps que es mantenen els estàndards de qualitat i seguretat estructural.

Noticies