El MINECO reconeix Smart Engineering com PIME innovadora

El MINECO reconeix Smart Engineering com PIME innovadora

El passat 5 d’octubre, el Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat del Govern d’Espanya, va atorgar a Smart Engineering el segell de PIME innovadora. Es considera que una PIME és innovadora quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

a) Quan hagi rebut finançament públic en els darrers tres anys, en convocatòries d’ R+D+i,

b) Quan hagi demostrat el seu caràcter innovador, mitjançant la seva pròpia activitat,

c) Quan hagi demostrat la seva capacitat d’innovació,

El segell de PIME Innovadora s’atorga per un termini de 3 anys, durant els quals Smart Engineering podrà accedir a fonts avantatjoses de finançament, com l’ICO Innovació Fons Tecnològic, tindrà oportunitat de participar en la Compra Pública Innovadora i compatibilitzar la bonificació en la cotització a la seguretat social del personal investigador amb l’aplicació de les bonificacions per R+D+i en l’Impost sobre Societats.

D’aquesta manera, Smart Engineering veu reconegut de manera explícita la seva aposta per la R+D+i i referma encara més el seu posicionament com a empresa de referència en innovació i desenvolupament en el sector de l’enginyeria civil.

 

 

Noticies