Els sensors Monsec seran emprats en les proves de formigonat de SCS Railways dels trams S1 i S2 del projecte HS2

Els sensors Monsec seran emprats en les proves de formigonat de SCS Railways dels trams S1 i S2 del projecte HS2

Els sensors sense fils Monsec, desenvolupats per Chatu Tech i Smart Engineering, seran utilitzats en la prova de formigonat dels trams S1 i S2 del projecte HS2 (Regne Unit) assignat al consorci SCS Railways. Smart Engineering col·labora també amb el projecte HS2 en l’àmbit del control de qualitat del formigó reforçat amb fibres amb la implementació de l’assaig Barcelona en combinació amb l’assaig inductiu, que es realitzarà amb l’equip SmartFibreC. Aquestes dues col·laboracions amb el projecte HS2 “High Speed Two”, el major projecte de construcció d’infraestructures d’Europa, enforteix la presència de Smart Engineering en grans projectes internacionals del sector de la construcció.

Els sensors Monsec, resultat de l’acord de col·laboració signat l’any 2018 entre Chatu Tech i Smart Engineering, són una solució per al seguiment a distància de l’enduriment del formigó. Embeguts en el formigó, durant la fase d’enduriment, els sensors Monsec realitzen mesuraments de paràmetres clau com la temperatura, la humitat i la resistència a compressió i el programari avançat ofereix gràfiques a temps real d’aquests paràmetres. La informació proporcionada permet un major control del procés d’enduriment i dades fiables sobre les quals basar la presa de decisions.

La utilització dels sensors sense fils Monsec és molt senzilla. Una vegada disposats en els punts de mesura i activats, envien els registres mitjançant senyal de radi a la Monsec Station. Aquesta estació transmet la informació via xarxa Wi-Fi o connexió de dades al servidor de Monsec, on les dades són processades mitjançant un precís algoritme de càlcul i presentades visualment. A més, l’app mòbil permet controlar de manera única diferents encofrats, personalitzant la freqüència de les mesures i programant alarmes automàtiques si els registres es desvien dels paràmetres establerts.

Monsec constitueix un gran suport per a la determinació del moment òptim per al desencofrat en els projectes de construcció i ofereix moltes possibilitats. Els sensors poden adaptar-se per a mesures a profunditats de fins a 50 cm, la freqüència de la presa de mesures pot adaptar-se segons el projecte i la bateria dels sensors té una durada de fins a tres mesos. A més, les distàncies de lectura són de fins als 2000 m² en entorns oberts de cobertura via radio o de 700 m² integrats en provetes metàl·liques.

El desenvolupament dels sensors Monsec suposa un èxit de l’acord aconseguit entre Chatu Tech i Smart Engineering. L’inici de la seva utilització en grans projectes de construcció com l’HS2 mostra l’elevat interès i potencial que tenen els nous desenvolupaments tecnològics en l’àmbit de la construcció. Smart Engineering continua apostant per la innovació en el sector de l’Enginyeria Civil, actuant com a unió entre coneixement i empresa.

Noticies