FHECOR i SMART ENGINEERING signen un acord estratègic de col·laboració

FHECOR i SMART ENGINEERING signen un acord estratègic de col·laboració

El passat mes de juliol, FHECOR Enginyers Consultors i SMART ENGINEERING van signar un acord estratègic de col·laboració, que abasta diversos àmbits d’actuació en el context de l’enginyeria civil. FHECOR és una empresa de referència a nivell nacional i internacional, dedicada a l’enginyeria estructural durant totes les fases del cicle de vida de l’estructura: projecte, assistència tècnica a l’execució, manteniment i reciclatge. La seva activitat engloba tots tot tipus d’estructures: edificació, infraestructures del transport, instal·lacions industrials, etc. SMART ENGINEERING és una spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya desenvolupa la seva activitat en diversos àmbits de l’enginyeria civil com els materials intel·ligents, la tecnologia del formigó, l’enginyeria estructural avançada i l’enginyeria urbana, així com el desenvolupament d’eines per l’anàlisi de valor i l’ajuda a la presa de decisions.

L’acord té per objecte la prospectiva i desenvolupament conjunt de projectes, generant sinergies capaços de millorar la projecció nacional i internacional de les dues empreses. La col·laboració engloba el desenvolupament de projectes de tota índole en l’àmbit de l’enginyeria civil, el desenvolupament i implantació de tècniques innovadores en el sector de la construcció i l’organització d’activitats de formació tècnica.
Noticies