La MSUCE i Smart Engineering signen un conveni de col·laboració per a treballar conjuntament

La MSUCE i Smart Engineering signen un conveni de col·laboració per a treballar conjuntament

La Universitat Estatal d’Enginyeria Civil de Moscú (MSUCE) i Smart Engineering han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de desenvolupar conjuntament projectes i treballs de recerca. Tant la MSUCE com Smart Engineering mantenen que la signatura d’aquest acord és el començament d’una llarga i fructífera relació de cooperació i planegen ja els seus primers projectes conjunts.

La MSUCE és un dels instituts tècnics d’educació superior més antics de la Federació de Rússia. Durant els seus 100 anys d’història, aquesta institució ha contribuït notablement al desenvolupament de treballs de recerca en el camp de l’Enginyeria Civil i la seva posterior aplicació a la indústria de la construcció. Amb la signatura d’aquest conveni, la MSUCE evidencia el seu interès per treballar conjuntament amb Smart Engineering i reconeix la seva experiència en el camp de la tecnologia dels materials i l’enginyeria estructural.

En la conjuntura actual, els avanços en ciència i tecnologia que demanda la societat difícilment es poden aconseguir sense l’estreta col·laboració entre els investigadors i els professionals de l’àmbit, per la qual cosa la col·laboració entre empreses, instituts de recerca i universitats és de cabdal importància.

Uncategorized @ca