Nomenament com a professor emèrit de la UPC d’Antonio Aguado

Nomenament com a professor emèrit de la UPC d’Antonio Aguado

El passat dia 2 de juliol, el consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va aprovar el nomenament d’Antonio Aguado soci fundador de Smart Engineering i membre de el Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, com a professor emèrit de la UPC per un termini de 3 anys, prorrogables. El nomenament com a professor emèrit s’atorga anualment i representa un reconeixement de la trajectòria professional i aportació a la Universitat Politècnica de Catalunya durant al menys 10 anys dins l’àmbit de la docència, investigació, gestió i transferència de tecnologia a la Universitat.

Antonio Aguado, Catedràtic d’Universitat des de novembre de 1987 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005541270), es jubila en el moment màxim de la seva producció i amb tots els reconeixements oficials, a l’disposar dels màxims nivells de reconeixements en quinquennis de docència, sexennis de recerca i transferència. Docentment és premi Jaume Vicens Vives 2008 per la seva trajectòria i els aspectes innovadors de la mateixa, comptant amb la calor i el reconeixement dels alumnes als quals ha impartit classe.

En l’àmbit investigador presenta una trajectòria similar, sent autor de multitud d’articles en revistes científiques i llibres tècnics. Ha estat director de més de 55 tesis doctorals; de les quals més de l’50% han resultat en trajectòries reeixides dins de l’àmbit universitari, la qual cosa ressalta el paper com a formador de l’professor Aguado. Fruit de totes aquestes activitats, ha rebut diversos premis i reconeixements per part d’associacions científiques i professionals, tant nacionals com internacionals (ACI, ACE, ACHE, ALCONPAT, CANMET, CECCP, RILEM, SPANCOLD).

Dins de la recerca d’equilibri en la seva activitat, ha tingut una tasca rellevant en l’àmbit de la transferència de coneixement a el sector privat i industrial, sent un paradigma en el sector universitari seva estratègia de combinar en una mateixa direcció la investigació aplicada amb la transferència tecnològica. És de destacar la seva activitat en convenis de transferència tecnològica, desenvolupats a través de la UPC, així com la seva participació en els programes de Doctorat Industrial tant de l’AGAUR com de l’MINECO, sent pioner en aquest sentit en la introducció d’aquests programas.Dentro de aquesta línia, el 2013 va ser soci cofundador de Smart Engineering, empresa de base tecnològica i spin-off de la UPC.

Noticies