Smart Engineering desenvolupa un model sostenible de renovació de canalitzacions per AGBAR

Smart Engineering desenvolupa un model sostenible de renovació de canalitzacions per AGBAR

Smart Engineering i l’empresa Aigües de Barcelona – AGBAR van signar el passat mes de juliol un contracte de col·laboració. L’objecte de l’esmentat contracte era desenvolupar un model de priorització per a la renovació de canalitzacions de distribució d’aigua mitjançant el desenvolupament sostenible. El desenvolupament d’aquest model es basa en la metodologia multicriteri MIVES, desenvolupada a la UPC. Aquesta metodologia permet el desenvolupament d’eines i models per a l’ajuda a la presa de decisió i l’anàlisi de valor i sostenibilitat. Aquesta metodologia incorpora, de manera diferencial a altres eines multicriteri, la possibilitat de considerar funcions de valor, integrar diferents requeriments (econòmics, socials, ambientals, tècnics, etc.), així com considerar alternatives homogènies o heterogènies i emprar matemàtica jeràrquica (AHP) per a l’assignació de pesos dels indicadors.

El model que està desenvolupant Smart Engineering per Aigües de Barcelona, permetrà incorporar aspectes econòmics relatius a la renovació de canalitzacions, considerats de manera integrada juntament amb criteris socials i ambientals. D’aquesta manera, s’apliquen els criteris de desenvolupament sostenible al sistema de renovació de canalitzacions de distribució. Aquest model s’està desenvolupant per a la ciutat de Barcelona i una sèrie de municipis de l’àrea metropolitana i de l’entorn de la ciutat. El model integra així mateix dades de sistemes d’informació geogràfica (GIS), de manera que permet la seva integració informàtica i la utilització de fonts d’informació diversa.

Està prevista la finalització del projecte per a finals del mes de setembre de 2016. El model quedarà integrat en una base de dades que conjumina diferents fonts d’informació, tant GIS com de dades econòmiques, socials i ambientals. Aquest projecte consolida la posició de Smart Engineering en el desenvolupament d’eines integrals per a l’anàlisi de valor, l’ajuda a la presa de decisions i l’anàlisi de sostenibilitat, emprant la metodologia MIVES.

Noticies