Smart Engineering amplia la seva plantilla amb la incorporació de l’enginyera Andrea Monserrat

Smart Engineering amplia la seva plantilla amb la incorporació de l’enginyera Andrea Monserrat

A mitjan el passat mes de juny es va incorporar a la plantilla de Smart Engineering Andrea Monserrat, Enginyera de Camins, Canals i Ports per la UPV. Andrea està finalitzant la seva tesi doctoral i s’ha incorporat a l’empresa per reforçar les àrees d’Enginyeria Estructural, Materials i l’àrea de R D i. Aquesta incorporació suposa una aposta decidida per part de Smart Engineering pel creixement i la consolidació de dues de les línies estratègiques de l’empresa.

Andrea té una sòlida formació en Enginyeria Estructural, fruit dels estudis de màster i de doctorat realitzats a la Universitat Politècnica de València. La seva tesi doctoral, que porta per títol Comportament enfront de tallant de bigues contínues de formigó armat: estudi experimental dels mecanismes resistents i de la influència de la cinemàtica desenvolupada en combinació amb els esforços de flexió, ha estat dirigida pels professors José Luis Bonet i Pedro Miguel Sosa, de la UPV. Està previst que defensi la mateixa en l’últim trimestre del 2020.

Noticies