Smart Engineering desenvoluparà una guia model per a l’avaluació de licitacions públiques

Smart Engineering desenvoluparà una guia model per a l’avaluació de licitacions públiques

Smart Engineering juntament amb l’empresa Construala duen a terme des del passat mes de febrer de 2o2o un projecte per desenvolupar la conceptualització d’un model d’avaluació dels projectes en les licitacions públiques que duen a terme les diferents administracions públiques. Aquest projecte té l’objectiu de servir de guia als tècnics de les administracions públiques, de manera que els permeti una major facilitat i transparència en la classificació, avaluació i priorització de les diferents ofertes. El projecte se centra sobretot en els contractes de manteniment de la via pública i d’edificis, així com projectes d’urbanització i noves edificacions.

L’actual Llei 9/2017 de 8 de setembre de Contractes de Sector Públic sobre els procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de serveis i subministraments tenia per objecte aconseguir una major transparència en la contractació pública i aconseguir una millor relació qualitat-preu . Per a això, la llei indica que el disseny dels criteris d’adjudicació ha de vetllar per obtenir obres, subministraments i serveis de la major qualitat mitjançant la inclusió d’aspectes qualitatius, mediambientals, socials i innovadors vinculats a l’objecte de el contracte.

No obstant això, la realitat de el sector indica que a dia d’avui les licitacions públiques no han aconseguit introduir, d’una manera transparent, objectiva i traçable les qüestions anteriorment indicades. Basant-se aquestes qüestions, el projecte proposa un nou model d’avaluació que incorpori aspectes en relació a la transparència, llibertat d’accessos, no discriminació, així com la consideració de criteris i atributs socials i mediambientals.

La metodologia d’aquest estudi es basa en la metodologia multicriteri MIVES, desenvolupada per la UPC. Aquesta metodologia permet tenir en compte factors econòmics, ambientals i sociles, així com les diferents circumstàncies i paràmetres específics de cada obra o contracte, potenciar les diferents ofertes i alternatives, els seus millors plantejaments, les dels seus empleats i equips i les seves condicions d’implantació social i ambiental de el projecte i / o de l’obra en el territori.

El model incorpora un arbre de decisió que inclourà com a indicadors el context de l’obra, l’experiència de l’emrpesa, les característiques i condicions tècniques, el pla d’obres i innovació, així com l’impacte sobre l’entorn social i ambiental.

Smart Engineering continua amb aquest projecte la seva línia de negoci orientada a el desenvolupament d’eines per a l’ajuda a la presa de decisions, l’avaluació de sostenibilitat i la priorització d’inversions, basades totes elles en la metodologia MIVES. Exemples d’aquesta línia de negoci són el projecte Avalua desenvolupat per l’Ajuntament de Barcelona, ​​el model de priorització sostenible de la xarxa de distribució d’AGBAR o el model de priorització d’inversions per al Pla Zonal de la Diputació de Barcelona.

Noticies