Smart Engineering implementa el sistema de control de qualitat en les obres del túnel Follo Line

Smart Engineering implementa el sistema de control de qualitat en les obres del túnel Follo Line

Smart Engineering amplia el contracte signat amb l’Aliança d’empreses AGJV, consorci format per Acciona i Ghella. Després abordar amb èxit l’optimització del reforç estructural de les dovelles del túnel Follo Line, Smart Engineering desenvolupa per AGJV un sistema de control de qualitat per al formigó reforçat amb fibres, i que calia l’assaig Barcelona i el mètode inductiu. L’assaig Barcelona és una metodologia per a caracteritzar el comportament post-fissuració i l’absorció d’energia del formigó reforçat amb fibres, desenvolupada a la Universitat Politècnica de Catalunya a partir de l’assaig de doble punxonament. Aquesta metodologia, juntament amb el mètode inductiu per a la determinació del contingut i orientació de fibra metàl·lica en formigó reforçat amb fibres, permet una millora substancial en el control de qualitat d’aquest material. Redueix les dispersions associades amb la caracterització mecànica del material, permet augmentar el nombre d’assaigs i la representativitat estadística, a part de ser un assaig més barat que els aplicats de manera estàndard.

Actualment s’està duent a terme una campanya experimental de contrastació, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya. D’aquesta manera, es proposaran correlacions entre l’assaig Barcelona i l’assaig normalitzat de la biga, emprat de manera generalitzada per a la caracterització del formigó reforçat amb fibres. Està previst que a finals del mes d’octubre es pugui implementar en obra el sistema de control, emprant l’assaig BCN i el mètode inductiu de manera conjunta.

Noticies