Smart Engineering col·labora amb la Junta Constructora de la Sagrada Família en la construcció de la torre de Jesús

Smart Engineering col·labora amb la Junta Constructora de la Sagrada Família en la construcció de la torre de Jesús

Smart Engineering i la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família van signar un contracte el 23 de setembre. Dins de les obres de construcció d’aquest temple, està previst executar un element massiu de formigó i fortament armat a la Torre de Jesucrist, a una cota de 74 m. Pels condicionants de projecció, el formigonat s’ha de fer sense visibilitat del material abocat i amb abocament de formigó a una alçada de més d’1 m. La construcció d’un element d’aquestes característiques constitueix tot un repte de l’enginyeria civil. Per això, Smart Engineering plantejarà el disseny d’un formigó d’alta resistència (60 MPa de resistència característica), una gran extensió de flux (superior a 70 cm en l’assaig d’extensió de flux) i sense segregacions durant la seva abocament. D’aquesta manera, Smart Engineering consolida la seva participació en projectes d’alta component tecnològica i innovadora en el sector de l’enginyeria civil.

Noticies