Smart Engineering participa en el projecte CSST-Ottawa

Smart Engineering participa en el projecte CSST-Ottawa

Smart Engineering ha participat en el disseny, optimització de l’reforç i seguiment de l’obra de el projecte CSST-Ottawa a la ciutat d’Ottawa, Canadà. El projecte CSST-Ottawa és una iniciativa estratègica i un dels projectes més importants de el Pla d’Acció de el Riu d’Ottawa (ORAP), que és l’estratègia a llarg termini de la Ciutat d’Ottawa per millorar la gestió de les aigües pluvials i millorar i protegir la salut d’Ottawa. El projecte CSST-Ottawa inclou la construcció de dos túnels, un túnel est-oest a través de el centre de la ciutat des LeBreton Flats fins a New Edinburgh Park, i un túnel nord-sud (NST) al llarg del carrer Kent des Chamberlain Avenue fins a la claveguera pluvial existent a la desembocadura del riu Ottawa a nord del carrer Wellington.

El projecte CSST-Ottawa té com a objectiu principal reduirà en gran mesura la freqüència de desbordaments a l’ingressar a el riu Ottawa; contindrà fins 43,000m3 de desbordament de clavegueram durant les pluges més importants, que després poden ser tractades i retornades de manera segura a el riu Ottawa. A més de reduir els desbordaments a l’ingressar a el riu Ottawa, els beneficis de el projecte CSST-Ottawa inclouen la reducció de el risc d’inundació de soterrani per diverses terres baixes a l’àrea de Glebe / O’Connor, i l’augment de la flexibilitat operativa i la redundància a les principals embornals col·lectores al zona cèntrica.

El projecte CSST-Ottawa es realitza aplicanto la tècnica constructiva de màquina TBM per a l’excavació i la utilització de dovelles de formigó prefabricat per al sosteniment de l’tunel. Smart Engineering ha participat en el disseny i optimització de l’reforç estructural d’aquestes últimes, juntament amb l’empresa Intecsa y Dr. Sauer. La solució final adoptada ha estat la utilització de formigó reforçat amb fibres metàl·liques. D’aquesta manera s’ha pogut donar resposta no només als esforços mecànics que tenen lloc durant les etapes transitòries de fabricació (desmotllar, transport i apilament en obra), així com en servei.

Així mateix, Smart Engineering ha col·laborat durant l’obra de construcció de túnel CSST-Ottawa juntament amb les empreses Dr Sauer, Intecsa, Ggravity i Dragados Canadà. Smart Engineering ha donat suport a l’optimització i seguiment de l’curat de les dovelles fabricades, així com a l’avaluació i validació de les prestacions mecàniques de les dovelles fabricades. El seguiment va ser tot un repte, ja que es van dur a terme diferents assajos per validar les condicions de curat en condicions extremes per les temperatures que s’assoleixen a l’hivern a la ciutat d’Ottawa. Es van dur a terme estudis a escala de laboratori, per a determinar la influència de les condicions de curat en les propietats mecàniques de l’material, així com estudis a escala real. Smart Engineering va col·laborar amb la Universitat d’Ottawa per dur a terme assajos a escala real de dovelles fabricades en el projecte, assajant un total de 6 dovelles. Per complementar l’estudi, Smart Engineering va desenvolupar models numèrics específics per validar el comportament mecànic esperable de les dovelles fabricades, considerant les condicions de curat.

Noticies Uncategorized @ca