Smart Engineering participa en el disseny dels elements de GFRC de el nou Edifici Diagonal 0

Smart Engineering participa en el disseny dels elements de GFRC de el nou Edifici Diagonal 0

Smart Engineering ha col·laborat durant els últims mesos en el disseny i avaluació estructural dels elements de GFRC (glass fibre reinforced concrete, per les sigles en anglès) que s’estan instal·lant al nou Edifici Diagonal 0, situat a l’començament de l’Avinguda Diagonal, a Barcelona. L’edifici Diagonal 0 de Barcelona constarà de 26 plantes que albergaran 89 pisos de luxe. El disseny està liderat per l’arquitecta Odile Decq i la seva construcció per ACCIONA. La seva altura superarà els 100 m i formarà part del conjunt d’edificis emblemàtics de la ciutat Comtal.

La seva façana està formada per elements de formigó reforçat amb fibra de vidre (GFRC), les dimensions i geometria superen les estàndard per a l’ús d’aquest tipus de material i per les càrregues de vent (fins als 350 kg / m2) a què van a estar subjectes durant la vida útil. Tenint en compte que no hi ha normativa de disseny per a aquest tipus d’elements, ia causa de les elevades càrregues, els aspectes de disseny, fabricació i muntatge suposen un repte i una fita a nivell tant nacional com internacional pel que fa a l’aplicació estructural de l’GFRC .

Li empresa EConcretus és l’encarregada de la fabricació i instal·lació de totes les peces de GFRC per a la façana. Smart Engineering ha comprovat la idoneïtat resistent de l’material així com la seguretat estructural de tots els elements fabricats amb aquest material. La singularitat de les diferents peces, així com el emblemàtic de l’edicio i de les condicions en servei, juntament amb la manca de normativa de càlcul per aquest material, va fer d’aquest un projecte totalment singular.

En aquest sentit, Smart Engineering ha dut a terme una intensa tasca de modelització estructural de les diferents peces fabriques. S’han modelitzat pràcticament íntegrament les peces, mitjançant elements finits en 3D, per verificar el comportament de l’material enfront dels requeriments de càrrega de vent i pes propi existents.

D’altra banda, ha diso cal fer assajos de caracterització de l’material i de les peces fabricades. Per a això, Smart Engineering ha dut a terme assajos al Laboratori de Tecnologia d’Estructures i Materials (Latem) Lluís Agulló de la UPC així com assaigs a escala real de les peces en les instal·lacions de EConcretus a Sentmenat (Barcelona).

La col·laboració entre EConcretus i Smart Engineering ha permès dur a terme el disseny i la fabricació les peces de GFRC per a la façana de l’edifici, les quals destaquen per tenir unes dimensions optimitzades tenint en compte les elevades càrregues de servei i el gran nombre de peces a fabricar (la majoria amb dimensions diferents). El conjunt ha marcat un repte i una nova fita en l’ús d’aquest material per a aquest tipus d’aplicacions.

Noticies