Smart Engineering als “Encuentros en La Vanguardia”

Smart Engineering als “Encuentros en La Vanguardia”

Smart Engineering en els Foros d’Innovació de La Vanguardia

Albert de la Fuente, soci fundador de Smart Engineering i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, participa en el programa “Encuentros en La Vanguardia” amb motiu de la seva experiència a la universitat i com a emprenedor. Com a resultat de la trobada, La Vanguardia ha publicat un article  en l’edició del 3 de desembre de 2017.

Entre els temes tractats destaquen els avenços en iniciatives de suport a l’emprenedoria. De fet, Barcelona i Madrid es troben al top 5 del rànking d’ecosistemes de generació de start-ups l’Unió Europea. No obstant, també s’analitzen les carències i els passos a donar per arribar al nivell de països com els Estats Units, on el 50% dels nous llocs de treball és generat per empreses de nova creació. Albert de la Fuente apunta que un dels passos a donar és el de facilitar la relació universitat-empresa. Tot i que la universitat disposa de mecanismes i suport administratiu, en nombroses ocasions les empreses “es troben amb molta inèrcia burocràtica”.

Participants de “Encuentros en La Vanguardia” (Albert de la Fuente: tercer per la dreta).
Noticies