Acciona i Smart Engineering col·laboren en l’optimització estructural de les dovelles del projecte Follo Line, a Noruega

Acciona i Smart Engineering col·laboren en l’optimització estructural de les dovelles del projecte Follo Line, a Noruega

Des de finals del passat mes de gener, Smart Engineering col·labora amb l’Aliança d’empreses AGJV, consorci format per Acciona i Ghella i que va ser escollit per la Norwegian National Rail Administration per construir el doble túnel ferroviari emmarcat en el projecte Follo Line, el major projecte de infraestructures de transport de Noruega. Més detalls sobre el projecte poden trobar al link de l’empresa Acciona sobre el projecte. El cost total del projecte de disseny i construcció dels túnels se situa en els 1.000 milions d’euros. Aquests túnels, dissenyats per a la circulació de trens d’alta velocitat, seran els més llargs de escandinàvia, amb 20 km de longitud.

Smart Engineering avaluarà la ductilitat de l’estratègia de reforç que serà emprada en les dovelles de formigó reforçat que componen els segments del túnel. El principal objectiu plantejat en aquest projecte és la optimziación del reforç estructural de les dovelles, emprant per a això formigó reforçat amb fibres. De manera inicial es planteja una solució mixta que combini reforç tradicional amb la utilització de fibres estructurals, mantenint els criteris de seguretat i fiabilitat estructural establerts pel client. Les solucions de formigó reforçat amb fibres són d’alta eficiència en aquest tipus d’aplicacions i poden permetre reduir els costos globals del projecte.

L’optimització del reforç es realitzarà mitjançant anàlisi numèrica i una campanya experimental de validació. Per a això, Smart Engineering aportarà en aquesta col·laboració la seva experiència i coneixement en l’optimització del reforç del formigó, emprant formigó reforçat amb fibres. Mitjançant eines de càlcul seccional és possible determinar el reforç equivalent a realitzar emprant formigó amb fibres. Aquestes eines i el coneixement dels tècnics de Smart Engineering, permeten obtenir solucions innovadores a nivell d’enginyeria estructural.

Noticies