Smart Engineering llança la marca Smart Engineering Control®

Smart Engineering llança la marca Smart Engineering Control®

El Mètode Inductiu és el primer en la linia de productes de la marca Smart Engineering Control ®

Smart Engineering llança Smart Engineering Control ®, una marca registrada que comprèn una línia de productes per a l’avaluació de propietats de materials i estructures. El Mètode Inductiu és el primer producte en sortir al mercat. És un assaig no destructiu robust i senzill per avaluar el contingut i la distribució de fibres d’acer en formigó reforçat amb fibres. Smart Engineering acaba de finalitzar la producció del primer conjunt de prototips del producte i ha iniciat la seva comercialització.

Prototype of the Inductive method equipment – Smart Engineering Control ®

L’equip consisteix en un analitzador d’impedància i una bobina discontínua amb una secció cilíndrica. En primer lloc, l’analitzador d’impedància genera un flux de corrent elèctric que produeix un camp magnètic a l’interior de la bobina. Donada la naturalesa ferromagnètica de les fibres, una mostra dins de la bobina augmenta la permeabilitat magnètica del medi. Com a resultat, l’analitzador mesura la variació de la inductància dins de la bobina.

L’assaig està dissenyat per a provetes cúbiques o cilíndriques (mida de 150 mm), que posteriorment es poden utilitzar per a la caracterització mecànica a través de l’assaig Barcelona (UNE 83515). La inductància de cada mostra es mesura en les direccions principals perpendiculars a les cares dels cubs o en tres eixos en els cilindres. Aquestes mesures són suficients per estimar el contingut de fibra i l’orientació dels eixos principals. Una mesura addicional en els cilindres proporciona el perfil d’orientació de les fibres. Aquest perfil permet estimar el nombre d’orientació i la contribució de les fibres en altres direccions. L’error mitjà del mètode per al contingut de fibra és inferior a 0,4 kg / m3. A més, els valors d’exactitud i precisió dels nombres d’orientació són inferiors a 0,43 i 1,7%, respectivament.

Els principals projectes de túnels a Europa (per exemple, el projecte Follo Line a Noruega i el projecte Bank Station Capacity Upgrade a Regne Unit) han implementat el Mètode Inductiu com a part del seu sistema de control de qualitat amb el suport d’Smart Engineering.

Noticies