Smart Engineering inicia la fabricació de nous equips SmartFibreC

Smart Engineering inicia la fabricació de nous equips SmartFibreC

Smart Engineering ha començat la fabricació de tres nous equips SmartFibreC per a la seva comercialització en el mercat internacional. L’equip SmartFibreC, de fabricació espanyola, és l’únic sistema d’avaluació no destructiva (END) existent en el mercat que permet la determinació del contingut i l’orientació de les fibres metàl·liques en provetes de formigó reforçat amb fibres (HRF). Al tractar-se d’un equip END, les provetes analitzades poden utilitzar-se en altres assajos, com l’assaig Barcelona, ​​que caracteritza la resistència residual a flexotracció del HRF. La combinació de tots dos assajos possibilita un sistema de control de qualitat del HRF senzill, robust i amb menors incerteses que els actualment empleats.

Els equips en fabricació seran utilitzats en diferents projectes internacionals d’alta rellevància. Un dels equips ha estat adquirit per l’empresa Bekaert, referent mundial en la fabricació i comercialització de fibra metàl·lica estructural per a ús en formigó, que ho implantarà en el mercat asiàtic. Així mateix, un altre dels equips serà introduït, juntament amb l’assaig Barcelona, ​​com a mètode de control per a un dels trams del projecte HS2 “High Speed ​​Two”, el major projecte de construcció d’infraestructures d’Europa, que pretén millorar la xarxa de ferrocarril d’alta velocitat del Regne Unit unint Londres amb el nord del país.

L’ús de l’equip SmartFibreC permet la determinació del contingut i orientació de fibres metàl·liques en provetes de formigó, tant cúbiques com cilíndriques, amb una precisió de fins al 3%. Així doncs, la seva utilització incrementa la fiabilitat i redueix la incertesa associada als assajos tradicionals de caracterització del HRF. En combinació amb l’assaig Barcelona, ​​proporciona un avantatge competitiu en l’àmbit del control de qualitat i caracterització del HRF i incrementa la sostenibilitat global dels projectes gràcies a l’optimització del contingut de fibres que es pot aconseguir a partir de l’anàlisi estadística de les dades de tots dos assajos.

El SmartFibreC és un equip compacte i robust, apte per a ser emprat tant en obra com en laboratori. Està compost per una cel·la de mesura, un sistema electrònic de mesura d’inductància i registre de dades i els cables coaxials de connexió. La bateria interna del sistema electrònic permet una autonomia superior a vuit hores i les connexions USB permeten l’enviament de dades a altres dispositius per a la seva anàlisi i tractament. El seu funcionament es basa en l’alteració del camp magnètic generat dins d’una cel·la de mesura a l’introduir una proveta de formigó amb fibres metàl·liques, el que es tradueix en una variació d’inductància. Aquesta variació permet la mesura d’impedància, que és directament proporcional al contingut de fibres metàl·liques, i es veu influenciada així mateix per la seva orientació pel que fa a al camp.

L’equip SmartFibreC ja s’usa, juntament amb l’assaig Barcelona, ​​com a sistema de control de qualitat del HRF en diferents projectes internacionals, com el projecte Follo Line a Noruega o el projecte Bank Station Capacity Upgrade Project a Londres. La comercialització de l’equip SmartFibreC és un exemple més de la ferma voluntat de Smart Engineering per enfortir la seva activitat de suport a grans empreses en el sector de la construcció, aportant-los els nous desenvolupaments tecnològics en l’àmbit de l’Enginyeria Civil i els nous materials i actuant com a nexe d’unió entre coneixement i empresa.

Noticies