BASF Construction Chemicals encarrega a Smart Engineering l’avaluació de la sostenibilitat d’additius accelerants d’enduriment

BASF Construction Chemicals encarrega a Smart Engineering l’avaluació de la sostenibilitat d’additius accelerants d’enduriment

BASF Construction Chemicals Spain i Smart Engineering han signat un nou contracte de col·laboració, que consolida la posició de Smart Engineering com un col·laborador clau de cara a la innovació. El principal objectiu del projecte és comparar la sostenibilitat del formigó projectat, en funció del tipus d’additiu accelerant d’enduriment emprat (rics en àlcalis o lliures de àlcalis). L’avaluació de la sostenibilitat serà realitzada d’una manera global, considerant aspectes econòmics, mediambientals i socials. Smart Engineering avaluar la sostenibilitat dels additius desenvolupats per l’empresa BASF Construction Chemicals, emprant una metodologia innovadora per a l’avaluació de la sostenbilidad. L’eina que s’emprarà és la metodologia d’avaluació multi-criteri MIVES, desenvolupada a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC -BarcelonaTech).

Noticies