Acord de col·laboració entre Smart Engineering i Chatu Tech

Acord de col·laboració entre Smart Engineering i Chatu Tech

Les empreses Smart Engineering i Chatu Tech signen un acord de col·laboració per al desenvolupament de xips RFID per a ús en formigó i altres aplicacions

El 31 de gener passat les empreses Smart Engineering i Chatu Tech van signar un acord de col·laboració per al desenvolupament específic de projectes d’aquells àmbits i activitats que puguin ser d’interès i mutu benefici per a les dues empreses, com és el desenvolupament i comercialització de xips amb tecnologia RFID per al seu ús en estructures i elements de formigó. Aquest tipus de xips permeten millorar la traçabilitat del procés de construcció en diferents elements de formigó, tant fabricats in situ com prefabricats. Així mateix, permeten la monitorització de paràmetres fisicoquímics del material, com la temperatura i la humitat relativa, obrint la porta a l’estimació de la resistència a compressió del material en edats primerenques mitjançant models de maduresa.

A la imatge, després de la signatura de l’acord de col·laboració, Manel Torrentallé (CEO i cofundador de la Chatu Tech), Francisco Guarner (Vice-president i cofundador de Smart Engineering), Ignasi Cairó (CTO i cofundador de la Chatu Tech) i Ignacio Segura (Innovation & Business Manager i cofundador de Smart Engineering).

Noticies