La sostenibilitat com a criteri a l’hora de prendre decisions

La sostenibilitat com a criteri a l’hora de prendre decisions

La sostenibilitat ocupa cada vegada un paper més rellevant en les nostres vides, tant com a ciutadans, com a nivell professional. Exemples quotidians d’això són les qualificacions energètiques d’electrodomèstics, edificis, vehicles, etc. La sostenibilitat forma part, explícitament o implícitament, de la nostra vida quotidiana.

Recentment sortia publicat a El País un article posant en dubte la sostenibilitat (ecologia) de comprar per internet. La notícia completa es pot veure aquí. Abunden avui en dia, tant a nivell dels mitjans de premsa, com fins i tot en els nostres ambients professionals, valoracions si més qualitatives o parcials de la sostenibilitat o ecologia d’un determinat producte, procés, activitat.
La qüestió fonamental és, quins criteris apliquem per fer aquesta avaluació de sostenibilitat? És una avaluació que integra els diferents aspectes que influeixen en la sostenibilitat? No ens enganyem, el requeriment ambiental és una qüestió important, però no l’única a tenir en compte a l’hora de parlar de sostenibilitat.
Sostenibilidad 2La Comissió Mundial per al Medi Ambient va definir, el 1987, el concepte desenvolupament sostenible per referir-se al desenvolupament que assegura la satisfacció de les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les pròpies. D’aquesta manera, si a l’hora d’avaluar la sostenibilitat ens vam quedar només en la part ambiental o ecològica, potser estiguem veient només una part del poliedre i els arbres no ens permetin veure el bosc, valgui la redundància. Venim observant que en els últims temps que la sostenibilitat, de la mateixa manera que la transparència o la participació ciutadana, són aspectes fonamentals a l’hora de prendre decisions, a nivell local, regional, nacional. En aquest sentit, val la pena aturar-se i reflexionar, ¿disposem d’eines per realitzar anàlisis de valor integrals, que permetin agrupar les diferents sensibilitats que componen la sostenibilitat, i que possibilitin visions globals del problema?

La resposta és un rotund sí. Smart Engineering, spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya, porta des de la seva creació desenvolupant eines per a l’anàlisi de valor i l’avaluació de sostenibilitat, que permeten realitzar l’anàlisi anteriorment indicat. Aquestes eines es fonamental en el mètode MIVES, una eina desenvolupada per professors i investigadors de l’esmentada universitat.
Aquestes eines permeten donar respostes a diverses qüestions, tnato d’Enginyeria Civil com de qüestions d’Enginyeria Urbana o d’Economia i Inversió. Exemples d’això els tenim en diversos desenvolupaments realitzats per Smart Engineering, com l’avaluació de la sostenibilitat de diferents additius emprats en l’elaboració de formigó projectat (BASF Construction Chemicals), el desenvolupament d’un índex de sostenibilitat dels projectes d’inversió municipal (Ajuntament de Barcelona), l’avaluació de la sostenibilitat del sistema de recollida selectiva de residus (Urbaser).
Opinion