Smart Engineering als “Encuentros en La Vanguardia”

Smart Engineering als “Encuentros en La Vanguardia”

Noticies

Smart Engineering en els Foros d’Innovació de La Vanguardia

Albert de la Fuente, soci fundador de Smart Engineering i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, participa en el programa “Encuentros en La Vanguardia” amb motiu de la seva experiència a la universitat i com a emprenedor. Com a resultat de la trobada, La Vanguardia ha publicat un article  en l’edició del 3 de desembre de 2017.

Entre els temes tractats destaquen els avenços en iniciatives de suport a l’emprenedoria. De fet, Barcelona i Madrid es troben al top 5 del rànking d’ecosistemes de generació de start-ups l’Unió Europea. No obstant, també s’analitzen les carències i els passos a donar per arribar al nivell de països com els Estats Units, on el 50% dels nous llocs de treball és generat per empreses de nova creació. Albert de la Fuente apunta que un dels passos a donar és el de facilitar la relació universitat-empresa. Tot i que la universitat disposa de mecanismes i suport administratiu, en nombroses ocasions les empreses “es troben amb molta inèrcia burocràtica”.

Participants de “Encuentros en La Vanguardia” (Albert de la Fuente: tercer per la dreta).
Smart Engineering participa al projecte de les Superilles

Smart Engineering participa al projecte de les Superilles

Noticies

El programa de las Superilles és un projecte de l’Ajuntament de Barcelona dirigit a la millora de la vida de les persones a partir de la definició d’una nova unitat urbana que fa possible noves funcionalitats a l’espai públic. Aquest programa representa una oportunitat per afavorir la mobilitat sostenible, la productivitat, les zones verdes i la biodiversitat i els espais per vianants.

Smart Engineering dóna suport a BIMSA en la definició tècnica de les calçades de les futures Superilles per desenvolupar paviments (1) que minimitzin la vulnerabilitat de l’entorn i els efectes de les illes de calor urbà, (2) que respectin l’economia circular i la sostenibilitat, (3) d’elevada capacitat drenant i (4) amb una estètica integrada amb la zona habilitada per a vianants (per evitar la sensació de prioritat dels vehicles).

A nivell dels districtes de Sant Martí, de l’Eixample i de Gràcia s’ha previst l’elaboració d’un projecte global per a cada zona. De la mateixa manera, hi ha l’intenció d’iniciar models de superilles a nivel de barri a Sant Gervasi – La Bonanova (districte de Sarrià – Sant Gervasi), al barri d’Horta (districte d’Horta – Guinardó), al barri de Sant Andreu (districte de Sant Andreu) i al barri de la Prosperitat (districte de Nou Barris). Les noves zones se sumarien a les superilles iniciades a l’anterior programa, que se situen al Poblenou, a l’Antiga i la Nova Esquerra de l’Eixample, a Sants i Hostafrancs i a la Maternitat i Sant Ramon

Smart Engineering arrenca el projecte Avalua amb l’Ajuntament de Barcelona

Smart Engineering arrenca el projecte Avalua amb l’Ajuntament de Barcelona

Noticies

Smart Engineering col·labora des del passat mes d’abril amb l’Ajuntament de Barcelona en la definició dels processos de Compra Pública Innovadora. L’Ajuntament de Barcelona va presentar recentment un pla ambiciós per implantar un pla estratègic que permeti a Barcelona convertir-se en una ciutat amb plena sobirania tecnològica. Aquest pla està previst que es dugui a terme entre 2017 i 2019 i compta amb un pressupost aproximat de 65 milions d’euros.

Dins de les diferents línies d’actuació d’aquest pla hi ha la compra pública oberta i innovadora, que pretén transformar la contractació pública i facilitar el seu accés a les PIMES. Així, s’espera arribar a una contractació més estratègica i oberta, que vagi més enllà de la compra social i venda, per fomentar la compra pública innovadora i així atreure pimes i autònoms que desenvolupin solucions per als reptes urbans.

En aquest sentit, Smart Engineering ha començat el projecte Avalua amb l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu d’aquest projecte és el desenvolupament d’una eina de programari que permeti l’avaluació i selecció d’alternatives per als concursos de Compra Pública Innovadora que desenvolupi l’Ajuntament de Barcelona. En concret, s’ha de prendre el repte dels paviments de les Superilles com a punt de partida del projecte Avalua.

D’aquesta manera, Smart Engineering s’assenta com un actor fonamental en el sector de la innovació catalana, mitjançant el desenvolupament d’eines avançades per a l’ajuda a la presa de decisió.

Smart Engineering i AGBAR avancen en la priorització sostenible de la renovació de la xarxa de distribució d’aigua

Smart Engineering i AGBAR avancen en la priorització sostenible de la renovació de la xarxa de distribució d’aigua

Noticies

Smart Engineering i Aigües de Barcelona continuen la seva col·laboració amb l’objecte de desenvolupar eines i models per a la priorització de la renovació de la xarxa de canalitzacions de distribució d’aigua mitjançant el desenvolupament sostenible. A finals del passat 2016, Smart Engineering va finalitzar el projecte que tenia per objecte la ciutat de Barcelona. Actualment, s’està estenent l’eina a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Atès que els recursos són limitats resulta impossible renovar el conjunt de tota la xarxa de distribució desitjable, i conseqüentment, la identificació de quines inversions de renovació dur a terme es converteix en una activitat crítica. En el passat, aquestes inversions es prioritzaven atenent a criteris purament i exclusivament monetaris (prenent com a referència la taxa interna de Retorn o TIR). No obstant això, com a part d’aquest Pla Estratègic H2020, Aigües de Barcelona, ​​ajudada per l’empresa Smart Engineering, ha implantat una metodologia MIVES de gestió per a la priorització del manteniment de la xarxa de distribució d’aigua sota criteris sostenibles (és a dir, considerant aspectes de caràcter econòmic, social i ambiental).

L’Índex de Priorització per a la Renovació de la Xarxa de Distribució d’Aigua té com a objectiu avaluar l’impacte o risc que, des del punt de vista de la sostenibilitat, té cada tram de canonada en cas de no renovació. D’aquesta manera, aquells trams amb majors impactes en la sostenibilitat són els que han de ser prioritzats, i conseqüentment renovats.

El concepte de sostenibilitat aplicat a una xarxa de distribució d’aigua s’entén com la capacitat de la xarxa per continuar funcionant mantenint els nivells de qualitat del servei desitjats pels clients sense restringir ni afectar les opcions disponibles per a les generacions presents i futures, ni causar impactes adversos dins i fora de la frontera urbana i de la pròpia xarxa

Pres aquesta premissa com a referència s’ha considerat l’impacte o risc econòmic, ambiental i social de la no renovació de cada tram de la xarxa de distribució en l’arbre de decisió. Amb aquesta finalitat s’han considerat exclusivament els indicadors més significatius i discriminatoris. Les conseqüències de la no renovació s’avaluen aquí pel que fa a tots i cada un dels indicadors de sostenibilitat de l’arbre de decisió. En total 3 requisits, 5 criteris i 8 indicadors (el pes de cada requisit, criteri i indicador va ser obtingut mitjançant AHP atenent amb els diferents grups de relació d’Aigües de Barcelona). La coherència, representativitat i objectivitat dels criteris i indicadors d’impacte / risc considerats en cada requisit de garantir la bondat i credibilitat dels resultats.

El Requeriment Econòmic valora l’ús que es donaria als recursos econòmics en el cas d’executar la renovació de cada tram. L’objectiu és rendibilitzar al màxim cada euro invertit, motiu pel qual aquest requeriment només considera el criteri Inversió. El principal indicador d’aquest requeriment és el TIR o taxa interna de Retorn, que correspon a la rendibilitat que ofereix una inversió i que es modifica amb la criticitat del tram.

L’objectiu del Requeriment Mediambiental és prioritzar aquells trams amb més risc per a l’habitat, és a dir renovar els trams l’impacte sobre el medi ambient sigui més gran en cas d’avaria. Els dos criteris considerats en aquest requeriment són els riscos de pèrdua d’aigua, que engloba les fuites latents com les fuites per avaria i la pèrdua de l’energia utilitzada per conduir l’aigua fins a cada tram.

El Requeriment Social s’encarrega de valorar les conseqüències (directes i indirectes) que pot en cas d’avaria en un tram de la xarxa generaria tant a les persones, en termes d’afectació històrica als clients, nivell de pressió de servei i qualitat de l’aigua , com a la ciutat, en termes d’afectació a la mobilitat, a altres infraestructures subterrànies i al no aprofitament d’oportunitats de reparació derivades d’obres d’altres servei.

Smart Engineering desenvolupa solucions per la neteja de paviments urbans

Smart Engineering desenvolupa solucions per la neteja de paviments urbans

Noticies

Les taques en paviments urbans són deguts fonamentalment als animals de companyia. En algunes zones de la ciutat de Barcelona, aquesta situació representa un problema d’especial interès degut a l’afluència de persones (en zones d’oci) o per característiques específiques de la zona (carrers estrets, temperatura, ventilació, etc.). Smart Engineering i URBASER han signat un contracte per col·laborar en l’estudi de solucions alternatives de neteja més eficients en l’eliminació de taques d’orina i d’altres tipus.

Smart Engineering, en col·laboració amb la Professora MªAngels Calvo (Grup de Recerca de Microbiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona), caracteritzarà mostres de diferents tipus de paviments urbans per determinar les característiques físiques, biològiques i químiques.

La idea darrere d’aquest estudi és entendre quines característiques fan que les taques i els olors persistin després d’aplicar els tractaments de neteja existents actualment. Això permetrà millorar o desenvolupar noves solucions que siguin més eficients.

 

Smart Engineering participa en el 20è BBConstrumat

Smart Engineering participa en el 20è BBConstrumat

Noticies

Barcelona Building Construmat (BBConstrumat) és l’esdeveniment internacional de referència del sector de la construcció en innovació, fòrum de coneixement i negoci. En aquesta 20ª edició es presenten les tecnologies més avançades, materials i projectes del sector.

Smart Engineering s’ha unit al conjunt de startups seleccionades per participar a l’espai de 4YFN Building Innovation Village per presentar les seves línies de negoci, establint contactes amb altres empreses del sector com Ciments Molins, BASF, MAPEI i Sorigué entre uns altres. Així mateix, a l’espai 4YFN Connecting Startups, Smart Engineering ha generat aliances amb altres startups per a nous desenvolupaments tecnològics.

Smart Engineering també ha participat en el Elevator Pitches de Startups 4YFN presentant la nostra activitat, filosofia i experiència en l’àmbit de Smart materials, anàlisi estructural avançat i mètodes d’ajuda a la presa de decisions estratègiques en infraestructures i enginyeria urbana (priorització d’inversions o anàlisis estratègiques i de viabilitat, etc.).

L’equip de Smart Engineering agraeix a tots el visitants que han passat pel nostre stand!