Millorant estructures i formigons

Defensem una nova forma d'entrendre la ingeniera, buscant construir noves estructures que millorin les caractesístiques i capacitast tècniques actuals. Mitjançant el disseny, modelització i desenvolupament de nous formigons, l'optimització del disseny i càlcul d'estructures som capços de donar noves repostes i aproximacions al mon de la Enginyeria Civil.

Què fem?

Busquem l'optimització del disseny d'estructures mitjançant el càlcul, la gestió i la utilització de nous materials. Mitjançant una metodologia pròpia de càlcul de secció analitzen i optimitzen tot tipus d'estructures, des de canals i dovelles, fins a forjats i torres d'aerogeneradors i la introducció de formigó reforçat amb fibres, creant estructures més sostenibles i humanes.

Utilitzem l'estudi del cicle de vida, per entendre relació entre l'estructura i el seu entorn, millorant la seva modelització i la durabilitat. Mitjançant un model propi d'estudi analitzem diversos fenòmens de degradació, com la reacció alcalí-sílice, atac sulfàtic o l'efecte dels clorurs a partir d'una visió micro-meso-macro.

Desenvolupem nous sistemes i mètodes constructius mitjançant l'estudi de nous materials com: formigons reforçats amb fibres, formigons d'altes prestacions, formigons de durabilitat millorada o formigons porosos, per a portar noves característiques tècniques a les estructures. Amb aquesta aproximació ens hem fet líders i referents mundials en l'estudi de preses, però ens agraden els reptes i estudiar noves estructures, amb la voluntat d'aportar noves solucions per a fer de les preses i l'enginyeria un element més integrat en la societat.

Empreses que confien en nosaltres

AccionaLogo-Basilica-De-La-Sagrada-Familia-2FAST