Que fem a Smart Engineering

 

Smart Engineering treballa per donar respostes innovadores i úniques a les necessitats de l'enginyeria civil ila gestió amb a amb coneixement i metodologies desenvolupades durant el treball d'anys a la Universitat Politècnica de Catalunya UPC-*BarcelonaTech.

Treballem en tres àrees diferents de l'Enginyeria Civil: els smart materials, la gestió i el càlcul estructural i l'anàlisi de valor. Cadascuna d'elles representa una diferent dimensió de l'Enginyeria, de més concreta i petita a més abstracta i complexa, i és que si féssim un paral·lelisme entre el cos humà i l'enginyeria, trobaríem una fascinant semblança. Els Smart material són les cèl·lules que componen el cos, les que li donen les seves característiques biològiques i li donen la capacitat de viure. L'estructural, és l'esquelet que sustenta a tot l'organisme i l'anàlisi de valor és el cervell que pren decisions per desenvolupar una activitat o una altra.

Aquest senzill exemple és una manera d'explicar la nostra visió i treball, tant en forma com en el fons, ja que tant sols des d'un pensament global i transversal es poden donar respostes adequades als grans problemes plantejats.

equipo smartengineering upc

LES NOSTRES LÍNIES DE NEGOCI

Smart Materials

Aquesta línia d'activitat gira al voltant de la recerca i desenvolupament de nous materials per a l'enginyeria civil amb millorades propietats i funcionalitats, entre les que destaquen materials com: formigons amb fibres no metàl·liques, formigons amb propietats sensores, formigons conductors de l'electricitat a partir de subproductes industrials i recobriments... Llegir més

Millorem estructures i formigons

Defensem una nova forma d'entrendre la ingeniera, buscant construir noves estructures que millorin les caractesístiques i capacitast tècniques actuals. Mitjançant el disseny, modelització i desenvolupament de nous formigons, l'optimització del disseny i càlcul d'estructures som capços de donar noves repostes i aproximacions al mon de la Enginyeria Civil.....Llegir més

Presa de decisions

Desenvolupem eines matemàtiques per ordenar, analitzar i entendre millor el món que ens envolta. Mitjançant model d'anàlisi multicriteri MIVES, analitzem problemes de gestió d'informació en la societat actual aportant eines d'ajuda a la presa de decisions per millorar el benestar de la societat..... Llegir més