Materials de construcció pel futur

Aquesta línia d'activitat gira al voltant de la recerca i desenvolupament de nous materials per a l'enginyeria civil amb millorades propietats i funcionalitats, entre les que destaquen materials com: formigons amb fibres no metàl·liques, formigons amb propietats sensores, formigons conductors de l'electricitat a partir de subproductes industrials i recobriments materials inhibidors de creixement biològic.

Què fem?

La primera línia de negoci es basa en el desenvolupament de formigons amb fibres que tenen la característica de proporcionar respostes elèctriques i magnètiques enfront dels esforços mecànics amb la voluntat de sensoritzar les estructures i analitzar així millor les seves característiques.

La segona línia de negoci gira al voltant de la incorporació de subproductes industrials amb capacitat sensòria, que permeten implantar la conductivitat elèctrica a materials derivats del cimient. Així s'obtenen una nova gamma de materials del ciment amb aplicació per a la generació de calor, el desenvolupament de preses de terra o l'apantallament electromagnètic.

Finalment, l'última línia de negoci es centra en la unió entre elements de la biologia i l'enginyera. Es desenvolupen nous recobriments derivats del ciment amb capacitat biocida per evitar el creixement biològic en infraestructures en continu contacte amb l'aigua, com són canals o dipòsits, és una excel·lent forma de millorar la seva durabilitat i redueix els costos de manteniment.

Smart Materials

Empreses que confien en nosaltres

Confederación Hidrográfica del EbronubiolaIngesco