SMART ENGINEERING actua de pont entre el coneixement i les
empreses en la recerca de l’excel·lència i la innovació..

La activitat de Smart Engineering es centra en tres àmbits: l’enginyeria i la tecnologia de
materials, la sostenibilitat i l’anàlisi de valor i la presa de decisions. A més, el nostre equip
posseeix un ampli know-how en I+D+i donat l’alt nivell de formació i la llarga experiència
en el desenvolupament de projectes d’investigació. Això ens permet proporcionar suport
tècnic als clients amb la voluntat d’implantar solucions innovadores en la frontera del
coneixement.

SMART neix en el se de la Universitat Politècnica de Catalunya